Opbrengstgericht spelen in de onderbouw (po)

Groep5 289

Ben je op zoek naar hoe je uitdagende hoeken neerzet waar de doelen goed tot uiting komen? Waar vinden je leerlingen de doelen terug? Hoe werk je doelgericht en spelenderwijs aan een betekenisvol thematisch aanbod? Deze teamtraining is met name voor leerkrachten van groep 1 en 2 die kleuters recht willen doen door hen meer te laten spelen.

Ben je op zoek naar hoe je uitdagende hoeken neerzet waar de doelen goed tot uiting komen? Waar vinden je leerlingen de doelen terug? Hoe werk je doelgericht en spelenderwijs aan een betekenisvol thematisch aanbod? Deze teamtraining is met name voor leerkrachten van groep 1 en 2 die kleuters recht willen doen door hen meer te laten spelen.

Je verdiept je kennis en vaardigheden rondom spel en spelend leren. In groep 1 en 2 verschilt de didactiek met het schoolse leren. Doelen worden bij voorkeur flexibel gepland, omdat de ontwikkeling van kleuters niet precies voorspelbaar is. Leerlijnen en SLO-doelen geven houvast, maar kunnen niet op vaste volgorde doorgewerkt worden. We bespreken hoe je omgaat met je observaties, welke data levert het op en wat dit betekent voor je handelen. We nemen hierin werken in 4D (Data-Duiden-Doelen-Doen) mee uit het boek Kleutersprongen 2.0.

In deze teamtraining is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Verder krijg je tips voor het plannen en registreren van aanbod. Aan het einde van de training kun je een rijke speel-/leeromgeving scheppen, spelsituaties mogelijk maken en nieuwe inhouden aanreiken. Je sluit af met een presentatie over spelsituaties in je eigen groep en jouw plannen. De uitwisseling met andere deelnemers wordt als heel waardevol ervaren.

Inhoud

Bijeenkomst 1:

 • inleiding op spel en leren
 • je leerlingvolgsysteem (administratie) wat levert het op en hoe zet je het in?
 • introductie op 4D
 • aanbod (methode, aanbod of programma)
 • spelend leren met oog voor opbrengsten
 • vaardigheden: inrichten speelleeromgeving, zelf durven spelen

Bijeenkomst 2:

 • spelontwikkeling, kenmerken spel, soorten spel
 • inzet van vrij spelen
 • opbrengstgericht werken in 4D en de relatie met spelend leren
 • leerkrachtvaardigheden: observeren, meespelen
 • jongens/meisjes, is er ander aanbod nodig?

Bijeenkomst 3:

 • observeren van verschillen in spelontwikkeling
 • opbrengstgericht werken: efficiënt inrichten cyclisch model 4D uit Kleutersprongen, handzame themaplanningen en doelenoverzichten
 • korte presentaties van deelnemers over spelsituaties in hun groep en plannen voor de eigen praktijk

‘Een training met veel variatie en praktijkideeën!’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je erkent de noodzaak van spelen, je weet hoe en waar je meer spel in de groep kunt realiseren.
 • Je beschikt over recente (wetenschappelijke) inzichten over spel.
 • Je kent de 4D-cyclus.
 • Je kent de noodzaak van het meespelen met kinderen en kan een overwogen keuze maken in het begeleiden van spelsituaties.
 • Je weet hoe je begeleidende interventies inzet.
 • Je hebt kennis over de inrichting van het lokaal en de verschillende soorten spel.
 • Je kent de mogelijkheden van rollenspelen.
 • Je bent je bewust van de verschillen tussen jongens- en meisjesgedrag.

'Echt een aanrader als je je kleuteronderwijs nog beter wilt maken'

Reactie cursist

Gebruikersvriendelijke online leeromgeving

In de cursus Opbrengstgericht spelen in de onderbouw combineren we de fysieke cursusbijeenkomsten met online lesactiviteiten. Hiervoor krijg je toegang tot Procademy, onze gebruikersvriendelijke online leeromgeving. Je vindt hier documenten die je kunt raadplegen en de praktijkopdrachten. Ontdek de voordelen van blended leren.

Teamtraining

De cursus Opbrengstgericht spelen is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Als je deze training op maat voor je bestuur of school inkoopt, kunnen we ook klassenbezoeken opnemen. De feedback op vaardigheden versterkt de leeropbrengst voor deelnemers. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Opbrengstgericht spelen in de onderbouw (so).

P1003/S3215

 • Teamtraining
  Teamtraining
 • Blended logo
 • Opmaak 1 3
 • x