Opbrengstgericht spelen in de onderbouw (po)

Groep5 289

Ervaar je een spanningsveld tussen opbrengstgericht werken en spelend leren? Deze cursus is met name voor leerkrachten van groep 1 en 2 die kleuters recht willen doen door hen meer te laten spelen. Hoe kunnen we opbrengstgericht onderwijs en spelend leren koppelen?

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Ervaar je een spanningsveld tussen opbrengstgericht werken en spelend leren? Deze cursus is met name voor leerkrachten van groep 1 en 2 die kleuters recht willen doen door hen meer te laten spelen. Hoe kunnen we opbrengstgericht onderwijs en spelend leren koppelen?

In de cursus bespreken we het genoemde spanningsveld en nemen het aspect van de regeldruk rond het registreren en doelgericht plannen onder de loep. Je verdiept je kennis en vaardigheden rondom spel en spelend leren. In groep 1 en 2 verschilt de didactiek met het schoolse leren. Doelen worden bij voorkeur flexibel gepland, omdat de ontwikkeling van kleuters niet precies voorspelbaar is. Leerlijnen en SLO-doelen geven houvast, maar kunnen niet op vaste volgorde doorgewerkt worden.

In deze cursus is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Verder krijg je tips voor het plannen en registreren van aanbod. Aan het einde van de cursus kun je een rijke speel-/leeromgeving scheppen, spelsituaties mogelijk maken en nieuwe inhouden aanreiken. Je sluit af met een presentatie over spelsituaties in je eigen groep en jouw plannen.

Inhoud

Bijeenkomst 1:

 • inleiding op spel en leren
 • de regeldrukagenda in de praktijk
 • spelend leren met oog voor opbrengsten
 • vaardigheden: inrichten speelleeromgeving, zelf durven spelen

Bijeenkomst 2:

 • spelontwikkeling, kenmerken spel, soorten spel
 • inzet van vrij spelen
 • opbrengstgericht werken in 4D en de relatie met spelend leren
 • vaardigheden: observeren, meespelen, spelen met jongens

Bijeenkomst 3:

 • observeren van verschillen in spelontwikkeling
 • opbrengstgericht werken: efficiënt inrichten cyclisch model 4D uit Kleutersprongen, handzame themaplanningen en doelenoverzichten
 • presentaties van deelnemers over spelsituaties in hun groep en plannen voor de eigen praktijk

‘Een cursus met veel variatie en praktijkideeën!’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je erkent de noodzaak van spelen, je weet hoe en waar je meer spel in de groep kunt realiseren.
 • Je beschikt over recente (wetenschappelijke) inzichten over spel.
 • Je kent de 4D-cyclus.
 • Je kent de noodzaak van het meespelen met kinderen en kan een overwogen keuze maken in het begeleiden van spelsituaties.
 • Je weet hoe je begeleidende interventies inzet.
 • Je hebt kennis over de inrichting van het lokaal en de verschillende soorten spel.
 • Je kent de mogelijkheden van rollenspelen.
 • Je bent je bewust van de verschillen tussen jongens- en meisjesgedrag.

Extra informatie

 • Tijdens deze cursus heb je toegang tot een gebruikersvriendelijke online-leeromgeving. De onlinemogelijkheden zijn geïntegreerd in deze cursus waarbij onze visie op online leren leidend is, waardoor de online middelen echt een toegevoegde waarde hebben en de leerrendementen van de cursus verhoogd worden.
 • Als je deze cursus op maat voor je bestuur of school inkoopt, kunnen we ook klassenbezoeken opnemen. De feedback op vaardigheden versterkt de leeropbrengst voor deelnemers.

P1003/S3215

Nieuws

We zijn hard aan het werk om deze cursus in een gebruikersvriendelijke online-leeromgeving te plaatsen. De onlinemogelijkheden integreren we in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is, waardoor de online middelen echt een toegevoegde waarde hebben en de leerrendementen van de cursus verhoogd worden. Het aantal vermelde fysieke bijeenkomsten voor deze cursus is zodoende onder voorbehoud.
Vul het inschrijf- of belangstellendenformulier in dan we houden je op de hoogte van de ontwikkeling van de digitalisering van deze cursus.

aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1