Taakspel voor kleuters voor leerkrachten gr 1/2 (po)

Taakspel kaarten Basis 400x400 0099 Laag 5

Taakspel is een door de CED-Groep ontwikkelde methodiek om het taakgerichte gedrag van leerlingen in de klas te laten toenemen en het regelovertredend gedrag te laten afnemen. Het is een spel dat in teamverband gespeeld wordt tijdens de reguliere lessen. Het zorgt ervoor dat de leerkracht vooral aandacht besteedt aan het gewenste gedrag, waardoor een gunstig onderwijsleerklimaat ontstaat.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Taakspel is een door de CED-Groep ontwikkelde methodiek om het taakgerichte gedrag van leerlingen in de klas te laten toenemen en het regelovertredend gedrag te laten afnemen. Het is een spel dat in teamverband gespeeld wordt tijdens de reguliere lessen. Het zorgt ervoor dat de leerkracht vooral aandacht besteedt aan het gewenste gedrag, waardoor een gunstig onderwijsleerklimaat ontstaat.

Gaat jouw school Taakspel Kleuters invoeren of ben je een nieuwe leerkracht in groep 1/2? In deze cursus leer je hoe je Taakspel Kleuters effectief inzet in je groep.

Wat is Taakspel voor kleuters?

Taakspel is een methodiek waarmee je spelenderwijs en gericht werkt aan de positief schoolgedrag van kinderen en een prettig groepsklimaat. Taakspel helpt gedragsproblemen voorkomen. Taakspel Kleuters is afgestemd op de onderbouw.

Taakspel voor kleuters geeft leerkrachten een krachtig middel in handen om een gestructureerd en veilig klassenklimaat te creëren door het scheppen van een helderen en positieve structuur, het bevorderen van leerkracht-leerlinginteractie en het versterken van positieve relaties tussen leerlingen onderling.

Bij Taakspel gaat het om gedragsverandering; gedragsverandering van de leerlingen die plaatsvindt via het gedrag van de leerkracht. De leerkracht leert met Taakspel om gewenst gedrag bij de leerlingen naar voren te halen en in stand te houden door het toepassen van een positieve controle. Hierdoor neemt het gewenste gedrag toe, nemen werkhoudingsproblemen en ongewenst gedrag af en verbetert het klassenklimaat.

Een goed implementatie is daarbij cruciaal. Om het maximale effect van Taakspel te kunnen bereiken is er training en begeleiding in de vorm van klassenconsultaties nodig.

In de trainingen wordt informatie gegeven, worden leerkrachtvaardigheden geoefend en vindt uitwisseling plaats.

In de klas gaat de leerkracht de kennis en vaardigheden toepassen om de doelen te bereiken.

De begeleider zorgt ervoor dat Taakspel voor kleuters op de juiste wijze wordt ingezet en stimuleert de leerkrachtvaardigheden tijdens de klassenconsultaties

‘Een cursus met veel variatie, in werkvormen en aanbod.’

Reactie cursist

Inhoud

Taakspel invoeren kost één jaar. Dit gebeurt in drie fasen:

 • De invoeringsfase; Taakspel leren spelen in de eigen groep
 • De uitbreidingsfase; Taakspel uitbreiden in tijd en naar andere onderwijssituaties
 • De generalisatiefase; De effecten van Taakspel behouden zonder het spel te spelen.

Iedere fase start met een trainingsbijeenkomst. In iedere fase vinden klassenconsultaties plaats; vijf in de invoeringsfase, drie in de uitbreidingsfase en twee in de generalisatiefase.

Resultaat

 • Je bent bekend met de doelen, opbouw, planning en effecten van Taakspel.
 • Je kunt in de groep op de juiste manier werken met Taakspel.
 • Je weet hoe je gedrag observeert en kunt omgaan met regel overtredend gedrag.
 • Je weet hoe je positieve controle uitoefent in de groep.
 • Je kunt Taakspel verbreden naar andere onderwijssituaties.
 • Je hebt een plan gemaakt om Taakspel te borgen op de school.

Certificaat

Na het volgen van de trainingen en het verkrijgen van consultaties in de klas ontvang de leerkracht een certificaat, wat het recht geeft om Taakspel voor kleuters, zonder begeleiding, te spelen in en volgende groep (1/2). Het certificaat is persoonsgebonden.

Extra informatie

Taakspel invoeren kost één schooljaar en bestaat uit:

  • 3 trainingsbijeenkomsten (sep-jan-april) door adviseur met Taakspellicenties
  • 10 klassenconsultaties door onderwijsadviseur met Taakspellicenties of een interne Taakspelbegeleider met een certificaat.
  • De consultaties door een onderwijsadviseur zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen en moeten apart ingekocht worden.
  • Ib’ers en gedragsspecialisten kunnen ook een certificaat behalen waarmee zij zelf de klassenconsultaties kunnen uitvoeren. Voor mogelijkheden om een intern begeleider of gedragsspecialist op te leiden tot interne Taakspelbegeleider kijk op Taakspel licentietraining basisonderwijs.
  • Benodigde materialen: Taakspeldoos-kleuterversie. Deze doos zit niet bij de cursusprijs inbegrepen en moet apart ingekocht worden. De Taakspeldoos voor kleuters is verkrijgbaar in onze webwinkel.
  • Voor de start van de cursus zal er een intake plaatsvinden.

Groep 3 t/m 8

Werk jij in groep 3 t/m 8 dan raden wij de cursus Taakspel in de klas voor leerkrachten (po) aan.

P1006/S4620

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x