Taakspel voor kleuters

Taakspel is een succesvolle aanpak voor het werken aan de verbetering van gedrag en een goede sfeer in de klas.

Taakspel is een succesvolle aanpak voor het werken aan de verbetering van gedrag en een goede sfeer in de klas.

Let op! Je kunt dit artikel niet direct via de webwinkel bestellen. Download het bestelformulier onderaan deze pagina, en stuur dit naar verkoop@cedgroep.nl.

ISBN: 978-90-5819-331-5
Auteur(s): L. Mouissie, M. ten Heggeler
Uitgavejaar: 2016

Wat is Taakspel?

Taakspel is een groepsgerichte aanpak waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels houden. Onrustig, storend en eventueel agressief gedrag neemt af. De leerkracht of pedagogische medewerker let vooral op gewenst gedrag en deelt complimenten uit. Prettige omgangsvormen leiden tot een prettig klassenklimaat.

Taakspel voor kleuters

Taakspel voor kleuters is herzien (2016). Hoewel de effecten van Taakspel voor kleuters (oude versie) positief zijn, raden we je aan met de vernieuwde versie te gaan werken. Het spelen met de nieuwe versie is makkelijker en de materialen zijn verbeterd.

Bestellen

Download het bestelformulier voor materialen van Taakspel. Dit formulier kun je invullen en mailen naar verkoop@cedgroep.nl.

Licentie

Je bestelt de nieuwe Taakspel voor kleuters doos via je Taakspel onderwijsadviseur. De Taakspel onderwijsadviseur moet in het bezit zijn van een Taakspel voor kleuters-licentie 2016. Je gelicenceerde onderwijsadviseur kan je ook bijscholen in de nieuwe werkwijze. Ook wanneer er nieuwe leerkrachten met Taakspel voor kleuters gaan werken, kan de Taakspel onderwijsadviseur de invoering begeleiden.

Kijk voor informatie op www.taakspel.nl

x