Kleutersprongen 2.0

Deze volledig herziene uitgave van Kleutersprongen gaat over opbrengstgericht werken in de groepen 1 en 2. Met behulp van praktische voorbeelden wordt beschreven hoe het cyclische proces van data verzamelen, duiden van data, doelen formuleren en doen eruit kan zien in de groepen 1 en 2.

47,50

Deze volledig herziene uitgave van Kleutersprongen gaat over opbrengstgericht werken in de groepen 1 en 2. Met behulp van praktische voorbeelden wordt beschreven hoe het cyclische proces van data verzamelen, duiden van data, doelen formuleren en doen eruit kan zien in de groepen 1 en 2.

Ondertitel: opbrengstgericht werken in groep 1-2
ISBN: 978-90-5676-087-8
Bestelnummer: U087-8
Auteur
: Monique Jeurissen
Redactie
: Esther van Efferen en Tamara Wally
Aantal pagina's: 160
Afmeting: 17x24 cm
Jaar van uitgave: 2021

Onderwijs aan kleuters is een vak apart, lesgeven in groep 1-2 vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Het is dus niet meer dan logisch dat leerkrachten in die groepen dan ook speciale aandacht verdienen.

De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten één van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs: haal eruit wat erin zit door het onderwijsproces te optimaliseren, zónder aan kinderen te trekken. De inspectie vraagt scholen te laten zien hoe zij óók in de groepen 1 en 2 werken aan het behalen van optimale opbrengsten. Dat vraagt om een duidelijke visie en concretisering van het onderwijs in groep 1-2.

In dit boek vind je een overzichtelijke en praktische werkcyclus: Opbrengstgericht werken (OGW) in 4D. Deze werkcyclus draait om vier steeds terugkerende stappen in de voorbereiding en de uitvoering van het onderwijs aan kleuters: Data, Duiden, Doelen en Doen. Door te werken met OGW in 4D kun jij als leerkracht de kleuters zo goed mogelijk helpen om hen sprongen te laten maken in de ontwikkeling, op een wijze die past bij jonge kinderen én waarmee ze resultaten behalen. De werkcyclus 4D biedt een mooie kapstok voor kwaliteitsverbetering op verschillende niveaus in de schoolorganisatie.

Verbetering van de onderwijskwaliteit voor jonge kinderen op jouw school reikt natuurlijk verder dan jouw groep: met OGW4D kun je zorgen voor een doorgaande lijn van kinderopvang tot en met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Dit houdt de kwaliteit van onderwijs scherp!

Cursus

Wil je weten hoe je jouw onderwijsaanbod planmatig, doelgericht en afgestemd op jouw groep kunt vormgeven? Lees meer over de Masterclass OGW 4D (po) en de Verdiepingsdag OGW 4D in groep 1-2 (po).

Kleutersprongen 2.0

47,50
x