Peuterstappen nieuwe editie

Peuterstappen biedt je handvatten om vanuit spel en een vaste werkwijze de kansen te zien en te grijpen en peuters te stimuleren in hun ontwikkeling. De vier stappen van opbrengstgericht werken in 4D (data, duiden, doelen, doen) vormen jouw basis.

37,95

Peuterstappen biedt je handvatten om vanuit spel en een vaste werkwijze de kansen te zien en te grijpen en peuters te stimuleren in hun ontwikkeling. De vier stappen van opbrengstgericht werken in 4D (data, duiden, doelen, doen) vormen jouw basis.

Ondertitel: Gestructureerd werken aan de ontwikkeling van alle peuters
ISBN: 978-90-8319-269-7
Bestelnummer: U269-7
Auteur
: Marléone Goudswaard
Met medewerking van: Karin van der Meulen en Angelique van der Pluijm
Redactie
: Luutje Niemantsverdriet
Aantal pagina's: 136
Afmeting
: 17x24 cm
Uitgavejaar: 2023

Peuterstappen is geschreven voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Het boek biedt handvatten om systematisch te werken aan de ontwikkeling van alle kinderen en daarmee aan kansengelijkheid.

Opbrengstgericht werken met peuters
Peuterstappen biedt je handvatten om vanuit spel en een vaste werkwijze de kansen te zien en te grijpen en peuters te stimuleren in hun ontwikkeling. De vier stappen van opbrengstgericht werken in 4D (data, duiden, doelen, doen) vormen jouw basis. Je verzamelt informatie, geeft betekenis aan deze informatie, bepaalt de doelen en je kiest passende activiteiten waarmee je de kinderen uitdaagt om telkens weer een volgend stapje in hun ontwikkeling te zetten. In dit boek leer je de kunst van het op een natuurlijke wijze ontwikkelen van alle peuters.

Kansen grijpen
Met Peuterstappen werk jij aan kansengelijkheid en geef je alle kinderen van jongs af aan de kansen die ze verdienen. Het boek sluit aan bij alle werkwijzen. Het maakt niet uit of je bijvoorbeeld wel of niet met een VVE-programma werkt. Opbrengstgericht werken is een ‘bril’ die altijd past. Door deze aanpak toe te passen, zul je merken dat je bewuster stil gaat staan bij vragen als: Weet ik wel voldoende van de ontwikkeling van de kinderen? Waarom doe ik deze activiteit? Wat wil ik dat de kinderen leren? Hoe kan ik alle kinderen zo goed mogelijk bij het spel betrekken?

Doorgaande lijn
Omdat een doorgaande leerlijn en een ononderbroken ontwikkeling van kinderen belangrijk is, zijn bij de CED‐Groep ook publicaties over opbrengstgericht werken met kleuters en met kinderen in groep 3 t/m groep 8 verschenen. Ook in die boeken, Kleutersprongen 2.0 en Opbrengstgericht werken in 4D wordt gewerkt met de 4D‐cyclus

Geactualiseerde editie
Deze tweede geheel geactualiseerde editie bevat veel nieuwe (praktijk) voorbeelden en is rijk geïllustreerd.

Peuterstappen nieuwe editie

37,95
x