L 7064

Onderwijsresultatenmodel

  • Wat betekent het onderwijsresultatenmodel voor onze school?
  • Hoe kunnen we voldoen aan de referentieniveaus die de inspectie voor onze school hanteert?

In het schooljaar 2020/2021 doet het Onderwijsresultatenmodel zijn intrede in het primair onderwijs. Met dit nieuwe model beoordeelt de inspectie voortaan ook jouw school.

Kern van het onderwijsresultatenmodel

De inspectie kijkt welke referentieniveaus leerlingen beheersen op het gebied van:

  • lezen
  • taalverzorging
  • rekenen

Wat nieuw is: de inspectie houdt daarbij rekening met de schoolweging (die wordt vastgesteld door het CBS). Simpel gezegd: de inspectie kijkt of jouw school de resultaten behaalt die verwacht mogen worden met jullie leerlingenpopulatie.

In principe moet elke leerling in Nederland aan het eind van de basisschool voor taal en rekenen 1F-niveau moeten beheersen. Hebben jullie een relatief sterke leerlingpopulatie? Dan ligt de lat hoger, op niveau 1S/2F. Lees meer

Grote verschillen tussen scholen

Wij zien in de praktijk flinke verschillen tussen scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. Sommige slagen er uitstekend in om het resultaat te halen dat bij de leerlingen past. Zij halen bij hun leerlingen eruit wat erin zit en voldoen daarmee aan de nieuwe inspectie-eisen. Soms presteren ze zelfs (ver) boven verwachting en boeken een prachtige leerwinst. Voor andere scholen is het nog wel een zoektocht om de resultaten te behalen die past bij hun leerlingen.

Samen boeken we resultaat

De CED-Groep helpt je graag om aan de nieuwe eisen van het onderwijsresultatenmodel te voldoen. Als objectief startpunt kan onze Data- en Toetsservice een analyse maken van jullie huidige leerwinst.

Vervolgens kunnen we je school vertrouwd maken met ons effectieve programma Opbrengstgericht werken in 4D. Hiermee werk je doelgericht aan het realiseren van schoolambities en verbeter je de opbrengsten duurzaam.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten wat het onderwijsresultatenmodel voor jouw school betekent en duurzaam investeren in de opbrengsten? Neem contact op met Carla van Doornen.

x