BB 745

Hoogbegaafdheid

Excelleren mag! Na jaren van zorg voor de kinderen die aan de onderkant uitvallen, is er ook steeds meer aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Deze meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben vaak specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Heb je behoefte aan bovenschoolse voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen? De CED-Groep denkt graag met je mee. Vanzelfsprekend is dat altijd maatwerk. Ook kijken we samen naar mogelijkheden om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen vorm te geven of te versterken.

Day a Week School (DWS)
Day a Week School is een bovenschools programma voor cognitief talentvolle leerlingen van verschillende scholen. Deze leerlingen hebben behoefte aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs kan bieden. Zij komen daarom één dag per week bijeen om hun cognitieve talenten te ontwikkelen, het leerplezier te vergroten en te leren leren. De leerkracht daagt hen uit op sociaal, emotioneel en cognitief vlak. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van studievaardigheden, het versterken van sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie. Meer over Day a Week School.

Specialist hoogbegaafden
Zijn er veel hoogbegaafde leerlingen op jouw school of wil je hen op je eigen scholen blijven uitdagen? Dan biedt een coördinator of specialist hoogbegaafdheid uitkomst. In samenwerking met de Radboud Universiteit hebben we de opleiding Specialist hoogbegaafdheid ontwikkeld. In deze geaccrediteerde beroepsopleiding zijn wetenschappelijke inzichten vertaald naar praktische toepassingen voor in de klas. Wie deze opleiding heeft gevolgd, is expert op het gebied van hoogbegaafdheid. Je hebt dan alles in huis om leerlingen met deze specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te begeleiden.

Maatwerk
Het bepalen van beleid en visie met betrekking tot hoogbegaafdheid is altijd maatwerk. Wij denken hier graag over mee, bijvoorbeeld over:

  • compacten en verrijken
  • groepsdoorbroken werken in een plusklas of verrijkingsklas
  • specifieke materialen en les ideeën voor hoogbegaafden, zoals a Different Day (aDD)
  • coaching van leerkrachten en specialisten hoogbegaafdheid
Logo in rondje

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor hoogbegaafde leerlingen op jouw school? Neem contact op met Carla van Doornen.

ContactPO