Groep5 289

Sociale veiligheid

  • Hoe zorg ik voor een veilig en sociaal klimaat in mijn groep?
  • Hoe reageer ik op pestincidenten?

Inzicht in sociale veiligheid op school
Het gevoel van veiligheid op school staat al jaren hoog op de agenda. Logisch, want zonder deze basis komt een kind niet tot leren. Gelukkig voert het grootste deel van de scholen in Nederland een actief beleid voor een positief schoolklimaat. Omdat dit thema blijvende aandacht verdient, moeten scholen elk jaar de veiligheidsbeleving van hun leerlingen monitoren. Sinds 2018 vraagt de Onderwijsinspectie om ook het welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Dat kan met verschillende instrumenten. Een van deze instrumenten is de Monitor Sociale Veiligheid (MSV): een toevoeging op de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). Hiermee volg je het welbevinden van je leerlingen en hun gevoel van veiligheid op school. Meer informatie over de Sociale Competentie Observatie Lijst en de Monitor Sociale Veiligheid vind je op scol.nl.

Een veilig klimaat in je klas
Sociale veiligheid gaat de hele school aan en vraagt dan ook om een schoolbrede aanpak. Maar ook als je zelf actief wil werken aan een positieve sfeer in jouw groep zit je goed bij de CED-groep. Ons programma Vreedzaam biedt een complete aanpak voor sociale veiligheid op school en in de klas. Soms heb je te maken met een leerling of een groep waarbij er meer nodig is. We ontwikkelden diverse programma’s en trainingen, zoals Taakspel en Grip op de groep die je helpen bij het werken aan de sfeer in de klas.

Logo in rondje

Contact

Wil je ook meer zicht op de sociale veiligheid bij jou in de klas? Neem contact op met Carla van Doornen.

Checklist pestgedrag

Vermoed je dat er wordt gepest in je groep? Download de checklist met pestsignalen:
x