BB 637

Omgaan met ongewenst gedrag

Een positieve groep, waarin kinderen aardig voor elkaar zijn en respectvol met elkaar omgaan… klinkt dit je als muziek in de oren?

Anders kijken naar opvallend gedrag
Storend en ongewenst gedrag van één of enkele leerlingen heeft effect op de hele groep. Niet alleen op de kinderen maar ook op jou. Zulk gedrag leidt af, vreet energie en kan voor behoorlijke stress zorgen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om naar moeilijk of lastig gedrag te kijken, en evenzoveel manieren om ermee om te gaan.

Werken aan gedragsvaardigheden
Net als bij taal of rekenen zijn er verschillen tussen kinderen als het gaat om gedrag. Het ene kind is er beter in dan het andere. Als leerkracht kun je kinderen met lastig gedrag leren hoe het moet. Natuurlijk is het heel lastig om niet negatief te reageren als een kind keer op keer ongewenst gedrag laat zien. Maar de ervaring leert dat je met negatieve reacties niet het gewenste resultaat bereikt. De sleutel zit in de interactie, in het positief benaderen van het kind en het positief bekrachtigen van gewenst gedrag. Dat is niet eenvoudig en vraagt veel van jou als leerkracht, maar je zult zien: met jouw eigen gedrag kun jij werkelijk het verschil maken.

Naar een positieve groep
Soms loop je vast met een groep. Een neutrale, kundige blik van buiten kan dit omdraaien. De CED-Groep helpt leerkrachten en teams om uitdagend of moeilijk gedrag in de groep te kantelen. Bijvoorbeeld met de training Grip op de groep, waarin je concrete handvatten krijgt om van een negatieve groep een positieve groep te maken. Of met WAWW (Werken aan Wat Werkt), een methodiek gericht op het verbeteren van de sfeer in een groep door te focussen op de dingen die wél goed gaan. Als het nodig is, komen we in je klas kijken.

'Grip op de groep helpt je om van je groep één geheel te maken'

Brechtje (leerkracht groep 7-8, basisschool De Klaroen)

Extra ondersteuning
Veel kinderen in de groep zullen baat hebben bij een klassikale aanpak, maar er zullen altijd leerlingen zijn die extra ondersteuning vragen. Ook als het gaat om gedrag. Het gedrag van een kind kun je zien als signaal: de leerling geeft ermee aan dat hij iets van jou nodig heeft. Hoe kun je als leerkracht tegemoet komen aan deze behoeften? Ook daarbij ondersteunen wij je, met verschillende scholingen op maat.

Logo in rondje

Vragen?

Neem contact op met Carla van Doornen.

x