VOLWASSENEN 257

Kennisrotonde

Een snel antwoord op al je kennisvragen.

De Kennisrotonde is een uniek loket voor de beantwoording van jeugd- en onderwijsvragen met kennis uit onderzoek.

Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleiding of volwasseneneducatie, of werkt in het jeugddomein, kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt.

Meer dan 600 professionals kregen een antwoord op hun vraag aan de Kennisrotonde. Bekijk de antwoorden op praktijkvragen.

Kennisrotonde.nl is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Logo NRO Kennisrotonde
Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over de Kennisrotonde? Neem contact op met Johannes de Geus.

x