VOLWASSENEN 257

Kennisrotonde

Een snel antwoord op al je kennisvragen.

De Kennisrotonde is het online loket van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), bedoeld voor een snelle beantwoording van kennisvragen uit de onderwijspraktijk. José van der Hoeven, onderzoekscoördinator bij de CED-Groep, is een van de kennismakelaars van de Kennisrotonde.

Iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs, mbo of hbo (lerarenopleidingen) kan een vraag stellen. De kennismakelaars beantwoorden vragen op basis van literatuuronderzoek. Antwoorden zijn terug te vinden in een actuele databank.

Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en de voormalige Onderwijscoöperatie.

Lees meer over de Kennisrotonde.

Logo NRO Kennisrotonde
Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over de Kennisrotonde? Neem contact op met Johannes de Geus.

x