Groep5 145

Obstakels bij de uitstroom van nieuwkomers

De regels zijn helder: nieuwkomersonderwijs duurt gemiddeld 40 tot 60 weken en vanaf groep 5 is doorverwijzen naar het speciaal onderwijs niet meer mogelijk. De praktijk is echter wat weerbarstiger. Maaike van der Gaag is directeur van Kindercampus Mondriaan, de enige school voor nieuwkomersonderwijs in Dordrecht. Welke obstakels ziet zij bij de uitstroom?

Doorverwijzen naar sbo

Vanaf groep 5 is het voor scholen niet meer mogelijk om leerlingen door te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs (sbo). Het is de bedoeling dat de beoordeling plaatsvindt in de voorafgaande jaren. ‘Maar wij krijgen sbo-leerlingen binnen in de leeftijd van groep 6, 7 of 8,’ zegt Maaike. ‘Soms kunnen we kinderen daardoor niet uitplaatsen. Inmiddels zijn we in gesprek gegaan met sbo's en de samenwerkingsverbanden. Het resultaat: we hebben nu onze eigen plus-klas, om de overgang naar het voortgezet onderwijs te versoepelen.’

Uitstroom in de wijk

Na een jaar NT2-onderwijs stromen de leerlingen door naar reguliere scholen in de wijk waar ze wonen. ‘We merken dat scholen het soms ingewikkeld vinden om onze leerlingen aan te nemen. En dat begrijp ik wel,’ vertelt Maaike. ’We zien ook dat onze leerlingen altijd extra zorg nodig hebben. Al doen ze het volgens onze normen heel goed, ze kunnen bijvoorbeeld toch minder goed begrijpend lezen. Onze klassen zijn heel talig ingericht en dat zie je ook. Overal hangen kaartjes. Op reguliere scholen is het veel minder visueel. Een NT2-leerling in een klas van 30 erbij? Dat is heel wat.’

Al doen de leerlingen het volgens onze normen heel goed, ze hebben altijd extra zorg nodig.

Maaike van der Gaag, directeur Kindercampus Mondriaan, Dordrecht

Extra zorg via SWV

Kinderen stromen allemaal uit met een ontwikkelingsperspectief, met tips voor de volgende school. Na 6 tot 8 weken is er altijd contact met de nieuwe school om te kijken hoe het kind daar is gestart. ‘Via het samenwerkingsverband kunnen de scholen nog een hulpvraag bij ons indienen,’ zegt Maaike. ‘Eén van de NT2-collega's ondersteunt de leerkracht of ib’er op de nieuwe school bij het probleem op de locatie. Hier hebben we een halve dag per week voor beschikbaar. Veel vragen gaan over NT2 bij kleuters. Deze worden op de reguliere scholen opgevangen, maar mogen wel met hun hulpvraag bij ons komen.’

Logo in rondje

Vragen over nieuwkomersonderwijs?

Anja de Rooij beantwoordt ze graag.

x