Groep5 398

Schoolondersteuning 2.1

  • Hoe maken we het schoolondersteuningsprofiel eenvoudiger en toegankelijker?
  • Hoe laten we ons dekkend netwerk in een oogopslag zien aan de inspectie?

Eenduidig ondersteuningsprofiel
Als samenwerkingsverband richt je een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in. Zo is gewaarborgd dat er voor élke leerling een passende plek is. Het ondersteuningsplan dat elke school maakt, geeft inzicht in de basis- en extra ondersteuning die zij leerlingen kan bieden. De optelsom van alle ondersteuningsplannen moet een dekkend netwerk vormen. In de praktijk blijkt dat nogal wat scholen het ondersteuningsplan op hun eigen manier opzetten. Dit maakt de dekking ondoorzichtig. Het kan gelukkig wel eenduidig.

Het netwerk in één oogopslag
De CED-Groep ontwikkelde een compact, digitaal format voor het Schoolondersteuningsprofiel 2.1. Dit format gaat niet uit van de tekorten bij leerlingen, maar van de mogelijkheden van de school. Het format is overzichtelijk, compleet en kort: invullen lukt in een kwartiertje. Op basis van alle ondersteuningsprofielen stellen wij een matrix voor je samen. Handige filters helpen je in één oogopslag aan helder zicht op de dekking van het netwerk. We trekken conclusies voor je en formuleren aandachtspunten.

De matrix bevat de gegevens van alle scholen. Ik gebruik het wekelijks om iets op te zoeken over een school. Het is een heel praktisch product.

Kiek Broekman, directeur Samenwerkingsverband passend primair onderwijs aan den IJssel

Verder dan het onderzoekskader

Als alle scholen een eenduidig ingevuld ondersteuningsprofiel hebben, toon je vervolgens met de matrix eenvoudig aan dat je voldoet aan het onderzoekskader. Maar het kan ook nog verder gaan. Stuur je bijvoorbeeld actief op hoogbegaafdheid of dyslexie? Dan breiden we de matrix voor je uit en maken deze onderwerpen deel uit van de beschikbare extra ondersteuning in het netwerk. Lees het praktijkverhaal van Kiek Broekman, directeur SWV Aan den IJssel.

Waarom kiezen voor het CED-format?

check

Witte vlekken in één oogopslag zichtbaar

check

Eenduidige terminologie, geen wollige taal

check

Compact en digitaal, dus weinig werk

check

Etalagefunctie

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd hoe het Schoolondersteuningsprofiel 2.1 kan bijdragen aan een dekkend netwerk in jouw regio? Neem contact op met Hanke Geurts.

x