VOLWASSENEN 257

Praktijkverhaal | Het SOP onder de loep

Het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel verzilverde haar inspanningen met de beoordeling ‘goed’ door de Inspectie van het Onderwijs én daarmee een plaats in de top 3 van Nederland. Kiek Broekman is de bevlogen directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. We stelden haar drie vragen over dit indrukwekkende resultaat. Hieronder haar verhaal over compacte schoolondersteuningsprofielen (SOPs), liefde voor data en visionaire blikken.

Hoe zijn jullie in de top 3 gekomen?

‘Allereerst zijn we nogal ontwikkelingsgericht. Zo geven we bijvoorbeeld invulling aan onderwijs op zorglocaties door enkele uren per week onderwijs te geven aan kinderen die naar kinderdagcentra of medisch kinderdagverblijven gaan. Op die manier krijgt de overstap van zorg naar onderwijs goed gestalte. In 2018 stelde ik een gespreksnotitie op over de problematiek rondom hoogbegaafdheid en dubbel bijzondere leerlingen. Hiermee hadden we een voorsprong op de subsidie die later dat jaar kwam. In 2019 volgde een praatstuk voor de weg naar meer inclusief onderwijs. Ten tweede is bijtijdse, zorgvuldige communicatie heel belangrijk. Ik vind nog dat ik het te weinig doe hoor! En ten slotte natuurlijk uitvoering geven aan de wettelijke zaken.’

Welke rol speelt het SOP in het succes?

‘Het SOP speelt een prominente rol, die zelfs steeds groter wordt. In eerste instantie werkten de scholen met hun eigen modellen. Hiermee konden we de dekking van ons netwerk echter niet aantonen. Inmiddels werken we al vijf jaar met het format dat de CED-Groep heeft ontwikkeld. Het heeft veel mogelijkheden, is compact en je kunt het snel updaten. Met de matrix van alle SOPs kunnen we heel makkelijk de dekking van ons netwerk zien.’

Data
‘Ik werk graag met data, zodat ik kan laten zien wat het effect van mijn sturing is. Hierbij moet je ook weer denken aan de matrix, omdat we daarin laten zien wat de scholen allemaal in huis hebben. Bij de verbreding van onze doelgroepen werken we ook steeds met de schoolondersteuningsprofielen. Als de verbreding uit de data blijkt, dan kunnen de scholen daar in de toekomst ook budget op toegekend krijgen.’

”In het inspectierapport staat zelfs genoemd dat we met de SOP-matrix onze dekking kunnen aantonen.”

Implementatie

‘Scholen begrijpen het belang van de SOPs meer en meer. We hebben tekstuele aanvullingen gedaan voor de toegankelijkheid. Tijdens schoolbezoeken bespreken we het SOP, er is een klankbordgroep en we onderstrepen het voordeel van het gebruik bij aanmeldgesprekken. Op die manier incorporeren we het document gaandeweg. Het mooie is dat onze OPR het ook heel belangrijk vindt. Dit zie je terug in het contact dat zij hierover hebben met de medezeggenschapsraad.’

Heb je een gouden tip voor samenwerkingsverbanden?

’Wees visionair en probeer ontwikkelingen altijd een stapje voor te zijn. Wat leert de literatuur? De CED-Groep is hierin ook een heel gewaardeerde partner. Altijd bezig om verder te kijken, wat wordt er in de toekomst gevraagd en hoe kunnen we hierop anticiperen. Verder: zet communicatie hoog in je vaandel en wees trots op de dingen die je goed doet.’

Meer weten?

Wil je ook in één oogopslag zicht op de dekking van je netwerk?
Lees meer
x