BB 597

Hoogbegaafdheid (so)

  • Wat doen we in de regio voor hoogbegaafde leerlingen?
  • Hoe kunnen scholen goed aansluiten bij hoogbegaafde leerlingen?

Je wilt dat hoogbegaafde leerlingen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Wij ook. Daarom werken we rondom dit thema nauw samen met de Radboud Universiteit en Het ABC. We adviseren en begeleiden samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen in het hele land om het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen effectief in te richten.

Op schoolniveau

Ook voor hoogbegaafde kinderen begint passend onderwijs op school, in hun eigen groep. Compacten, verdiepen en verrijken kunnen hierin een rol spelen. Als dat niet genoeg is, kan de school bijvoorbeeld een plusklas (verrijkingsgroep) inrichten. Met het programma A Different Day helpen wij scholen om een krachtige invulling te geven aan de verrijkingsgroep.

ECHA gekwalificeerde opleiding

Wil je dat er binnen het samenwerkingsverband meer expertise komt op het gebied van hoogbegaafdheid? De ECHA-opleiding ken je dan wellicht al. Deze opleiding is doorontwikkeld tot een nieuwe, state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: Radboud International Training on High Ability (RITHA). Deze RITHA-opleiding wordt door mede-opleiders Radboud Universiteit, De CED-Groep en Het ABC aangeboden in een verkorte, Nederlandstalige variant, genaamd RITHA Practitioner. In deze ECHA gekwalificeerde opleiding zijn wetenschappelijke inzichten vertaald naar praktische toepassingen voor in de klas en daarbuiten. Wie deze opleiding heeft gevolgd, is expert op het gebied van hoogbegaafdheid. Je hebt dan alles in huis om leerlingen met deze specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te begeleiden. Lees meer.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je de mogelijkheden verkennen om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te versterken? Neem contact op met Hanke Geurts.

x