BB 597

Hoogbegaafdheid

  • Wat doen we in de regio voor hoogbegaafde leerlingen?
  • Hoe kunnen scholen goed aansluiten bij hoogbegaafde leerlingen?

Je wilt dat hoogbegaafde leerlingen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Wij ook. Daarom werken we rondom dit thema nauw samen met de Radboud Universiteit en Het ABC. We adviseren en begeleiden samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen in het hele land om het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen effectief in te richten.

Op schoolniveau
Ook voor hoogbegaafde kinderen begint passend onderwijs op school, in hun eigen groep. Compacten, verdiepen en verrijken kunnen hierin een rol spelen. Als dat niet genoeg is, kan de school bijvoorbeeld een plusklas (verrijkingsgroep) inrichten. Met het programma A Different Day helpen wij scholen om een krachtige invulling te geven aan de verrijkingsgroep.

Op bovenschools niveau
Ook kunnen we ondersteunen bij het vormgeven van bovenschools onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen.
Als de voorkeur uitgaat naar een parttime programma, is Day a Week School zeer geschikt. Voor dit programma is lesmateriaal ontwikkeld dat leerlingen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied uitdaagt. Lees meer op www.dayaweekschool.nl
Ook als je kiest voor voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs zijn we je partner. We kunnen onder meer een rol spelen in de toelating van leerlingen en in het ontwikkelen van een passend curriculum.

Specialist hoogbegaafden
Wil je dat er binnen het samenwerkingsverband meer expertise komt over hoogbegaafdheid? De ECHA-opleiding ken je dan wellicht al. Deze opleiding is doorontwikkeld tot een nieuwe, state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: Radboud International Training on High Ability (RITHA). Radboud Universiteit biedt deze RITHA-opleiding ook in een verkorte, Nederlandstalige variant aan: RITHA Practioner. De CED-Groep en Het ABC zijn de mede-opleiders.
Lees meer

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je de mogelijkheden verkennen om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te versterken? Neem contact op met Hanke Geurts.

Contactswv