sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Montessori

Onze visie op montessorionderwijs gaat uit van kosmisch onderwijs, waarin alles met alles te maken heeft. Een kind dat zich in een onderwerp verdiept, zal steeds nieuwe vragen stellen: de ene vraag leidt tot de andere. Wij werken vanuit het vertrouwen in het kind. De autonomie van het kind, de voorbereide en sociale omgeving en het geven van instructie zijn daar allemaal componenten in.

De leraar is in dit geheel indien nodig sturend aanwezig en moet klaar staan met voldoende inzicht om het kind verder te helpen. De leerkracht beschikt over de kennis om goed in te spelen op de innerlijke drang van kinderen om te leren. De cyclus van waarnemen en toetsen van de kennis door het kind is nog altijd springlevend in een montessorischool. In de praktijk blijkt dat kinderen elkaar inspireren om op onderzoek uit te gaan.

Met een goede begeleiding en de juiste houding van de leraar heb je werkelijk goud in handen!

Meer informatie?
Neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

 

Direct contact

Hanke Geurts

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599