sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Rekenen en wiskunde

De kwaliteit en de opbrengst van het reken- en wiskundeonderwijs in Nederland staat de laatste jaren volop ter discussie. De druk op (basis)scholen om het rekenonderwijs te verbeteren is alleen maar toegenomen. Niets is dan ook zo sterk veranderd binnen het basisonderwijs als het rekenonderwijs. De rekenspecialisten van de CED-Groep zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, aanpakken en methodieken die er op gericht zijn het onderwijs in rekenen en wiskunde te versterken. Zij staan voor u klaar om u te begeleiden bij de keuze en het invoeren hiervan.  

 
 • Doordacht Passend Lesmodel Rekenen

  Leerkrachten hebben door het geven van onderwijs grote invloed op de prestaties van leerlingen. Daarom is het bijzonder zinvol om te investeren in hu ...

  Lees meer

 • Dyscalculie en het protocol ERWD

  Dyscalculie is een onderwerp dat de afgelopen jaren in toenemende mate in de belangstelling is gekomen. En terecht, ernstige rekenproblemen hebben ve ...

  Lees meer

 • Nieuwsrekenen

  Met Nieuwsrekenen kunnen leerlingen rekenen aan de hand van actuele gebeurtenissen. Nieuwsrekenen biedt toepassingsopgaven rond hetzelfde onderwerp a ...

  Lees meer

 • Opbrengstgericht werken met rekenen

  Het verbeteren van rekenprestaties met opbrengstgericht werken staat momenteel hoog op de agenda van veel scholen. Bij opbrengstgericht werken staat ...

  Lees meer

Direct contact

Joyce Kruys

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599