sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Eigentijds rekenonderwijs

Hoe leer je kinderen goed rekenen? Daar gaat het om! De didactische vaardigheden van de leerkracht staan bij ons centraal zodat zij elke dag toprekenonderwijs kunnen geven. Leerkrachten hebben er behoefte aan om te weten wat echt werkt. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen begrijpen wat een bewerking betekent en hoe ze dagelijkse rekenproblemen kunnen oplossen. Natuurlijk is het van belang dat leerlingen rekenkennis automatiseren en de basisstrategieën beheersen. Wij werken graag samen met u aan deze missie. De CED-Groep biedt diverse mogelijkheden voor goed eigentijds rekenonderwijs.

Een greep uit ons aanbod vindt u in onze rekenflyer 2018-2019.

 
 • Rekentip van de maand: rekenen met dobbelstenen

  Goed rekenonderwijs is ook leuk rekenonderwijs! Hier alvast een leuke praktische tip: Bekijk onze rekenflyer (pdf) 

  Lees meer

 • Uw rekenmethode effectiever gebruiken

  Er is veel vraag om de rekenmethode effectiever in te zetten. Hoe kunnen we nog betere resultaten halen en het gebruik optimaliseren? In samenwerking ...

  Lees meer

 • Rekenverbeterprojecten op maat

  Om de resultaten op uw rekenonderwijs te verhogen en de vaardigheden van leerkrachten te vergroten, ontwikkelde de CED-Groep een concrete aanpak voor ...

  Lees meer

 • Nieuwsrekenen: contextsommen in de klas

  Het toepassen van rekenvaardigheden in betekenisvolle contexten komt in rekenmethodes niet tot heel weinig voor. Nieuwsrekenen vormt daarom een goede ...

  Lees meer

 • Dyscalculie en het ERWD-protocol

  Dyscalculie is een onderwerp dat de afgelopen jaren in toenemende mate in de belangstelling is gekomen. En terecht, ernstige rekenproblemen hebben ve ...

  Lees meer

 • Rekenen met nieuwkomers

  Hoe geef je rekenonderwijs aan nieuwkomers? Hoe bepaal je hun rekenvaardigheden? Welke toetsen kan ik afnemen?  Allemaal vragen waarmee u te mak ...

  Lees meer

 • Rekenen met kleuters

  Om kleuters te stimuleren is een rijke leeromgeving nodig. Zo krijgt elk kind de kans om zich volop te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk om de ...

  Lees meer

 • Doordacht Passend Lesmodel Rekenen

  Leerkrachten hebben door het geven van onderwijs grote invloed op de prestaties van leerlingen. Daarom is het bijzonder zinvol om te investeren in hu ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599