sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Taal en lezen

Taal is hét fundament van je latere leven. Taal maakt het mogelijk om te communiceren met de mensen om ons heen. Daarnaast is taal hét middel om kennis te vergaren en het voertuig van bijna ieder schoolvak. Met een goede taalvaardigheid kan een kind zijn talenten maximaal ontwikkelen. De adviseurs van de CED-Groep kunnen u helpen om de taalvaardigheid van uw leerlingen te verbeteren. Dit doen wij samen met u met een aanpak op maat.

 
 • Even denken...

  Even denken.. Denkgesprekken met kinderen is een herziene versie van het boek DGM in de praktijk, het handboek voor Denkstimulerende Gespreksmethodie ...

  Lees meer

 • KC Begrijpend Lezen

  Het belang van begrijpend lezen kan niet worden onderschat. Begrijpend lezen is een basisvaardigheid en een belangrijke factor voor persoonlijke ontw ...

  Lees meer

 • Klankkast

  U wilt dat kleuters aan het eind van groep 2 goed kunnen ‘hakken en plakken’ en al een aantal (vijftien) letters kennen. Hoe krijgt u dat ...

  Lees meer

 • Lezen is Top

  Lezen is Top (LIST) verbetert de leesprestaties en bevordert de leesbeleving van leerlingen in het regulier en speciaal (basis)onderwijs. Dit initiat ...

  Lees meer

 • Mondeling Nederlands - voor nieuwkomers

  Mondeling Nederlands – nieuw biedt een compleet lesaanbod voor een jaar, met verhalen, betekenisvolle activiteiten en afwisselende werkvormen.

  Lees meer

 • Motiverend technisch lezen

  Steeds meer kinderen hebben moeite met lezen. Omdat ze er moeite mee hebben, vinden kinderen lezen ook niet meer leuk. Een boek lezen voor het slapen ...

  Lees meer

 • Newswise

  Newswise is een programma voor begrijpend lezen in het Engels aan de hand van actuele onderwerpen. De aanpak van Newswise is gebaseerd op de suc ...

  Lees meer

 • Nieuwsbegrip

  Leerlingen die begrijpend lezen en rekenen maar saai en weinig uitdagend vinden: het maakt de lessen er niet leuker op. Daarom is er Nieuwsbegrip, me ...

  Lees meer

 • Posterproject

  Kampen uw leerlingen regelmatig met een geringe woordenschat? En wilt u het er niet bij laten? U kunt de woordenschatuitbreiding systematisch aanpakk ...

  Lees meer

 • Sil op school

  De CED-Groep is een compleet en altijd actueel programma voor kleutergroepen dat aansluit op Uk & Puk. Met beide programma's samen is er dus ...

  Lees meer

 • Spelling langs de lijn

  In de complete methode Spelling langs de lijn is de CED-leerlijn voor spelling volledig uitgewerkt in drie arrangementen: basis, verdiept en (ze ...

  Lees meer

 • Taalkit voor taalzwakke leerlingen

  Sommige leerlingen hebben net wat meer ondersteuning nodig om aan het eind van de basisschool referentieniveau 1F te halen. De Taalkit is een handzam ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599