sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

E-learning Bewustwording AVG (S7016)

Bereid uw medewerkers goed voor op de veranderingen in de wet over de persoonsgevens

Voor wie is de e-learning bedoeld?
iedereen die in het onderwijs werkt met kinderen en persoongegevens

Waar gaat de cursus over?
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en daarmee wordt het privacy beleid een stuk strenger dan we gewend waren. De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie over leerlingen en ouders. Besturen zijn verantwoordelijk en zelfs hoofdelijk aansprakelijk wanneer de organisatie de verplichtingen niet nakomt. Het is daarom belangrijk goed op de hoogte te zijn van de consequenties van de wet voor uw school of scholen.
Om bewustwording bij uw leerkrachten te creëren biedt de CED-Groep een actuele en toegankelijke e-learning waarmee uw medewerkers zich goed voorbereiden op de wet AVG en wat deze voor hen betekent op de werkvloer. Bovendien heeft u voldaan aan de inspanningsverplichting als bestuur om alle medewerkers aantoonbaar van deze nieuwe wet op de hoogte te stellen.

Cursusinhoud

 • Wat is het van belang van wet AVG?
 • Wat is een datalek?
 • Welke stappen moet u nemen in het geval van een datalek?
 • Hoe gebruikt u het internet veilig?
 • Wat mag u wel op de schoolwebsite en sociale media van de school zetten en wat niet?
 • Voor welke zaken u toestemming van de ouders vragen?

Doel van de cursus
U leert wat er voor u van belang is van de wet AVG, wat een datalek is en welke stappen u in het geval van een datalek moet nemen. Tevens leert u over veilig internet- en websitegebruik en voor welke zaken u toestemming van de ouders moet vragen.

Wat u verder nog moet weten…

 • Deze e-learning is vanaf 1 maart beschikbaar in onze webwinkel.
 • De e-learning is zelfstudie, toetsing en reflectie in één: Bij het doorlopen van een e-learningmodule krijgt u nieuwe leerstof gepresenteerd, dan volgt een stukje verwerking van deze leerstof met diverse oefenvormen waarbij u direct feedback krijgt. Zo controleert u direct of u de leerstof beheerst.
 • U sluit de e-learning af met een eindtoets. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen. U krijgt direct te zien of u wel of niet geslaagd bent.
 • Als u slaagt ontvangt u automatisch een certificaat.
 • Er is één herkansing mogelijk.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Stuur uw vraag naar online@cedgroep.nl.

Direct contact

Cursusbureau

Aanmelden e-learning

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599