sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Tel mee met Taal

Naar optimaal samenspel van vrijwilligers en beroepskrachten in het terugdringen van laaggeletterdheid!

Het onderzoek is uitgevoerd door de CED-Groep Rotterdam en Rotterdam School of Management in opdracht van het NRO in het kader van de onderzoeksagenda Tel mee met Taal 2016-2019. De projectgroep bestaat uit Dr. Heleen van der Stege (CED-Groep), Prof. Dr. Lucas Meijs  (RSM), Philine van Overbeeke MSc (RSM) , Drs. Saskia Rietdijk (CED-Groep)

Zowel vrijwilligers als beroepskrachten worden ingezet voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Een goede samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten is noodzakelijk om tot goede resultaten te komen. Uit onderzoek blijkt echter dat verschillen in taken, attituden, en belangen voor spanningen kunnen zorgen. Bovendien zijn zowel beroepskrachten als vrijwilligers op sommige momenten handelingsverlegen omdat ze vinden dat specifieke deskundigheid ontbreekt. Uit onderzoek in andere vrijwilligerssectoren is bekend welke factoren de taakverdeling en samenwerking kunnen beïnvloeden en welke factoren kunnen leiden tot spanningen tussen vrijwilligers en beroepskrachten.
In 2018 zijn landelijk gegevens verzameld in diverse taalprojecten bij vrijwilligers en beroepskrachten. Dit gebeurde door middel van een grootschalige enquête, het houden van focusgroepen en het afnemen van interviews. De resultaten geven inzicht in heersende opvattingen over taakverdeling, samenwerking en deskundigheid. Ook is er inzicht in de verschillende manieren waarop vrijwilligers en beroepskrachten waarde toevoegen aan de organisatie en de interventie.

Het onderzoeksproject geeft aanknopingspunten voor de verbetering van de praktijk op een aantal terreinen met betrekking tot de organisatie, zoals de inzet van onbetaalde coördinatoren en het omgaan met regels vanuit de organisatie. Vrijwilligers zijn geen betaalde beroepskrachten. Als er meer gebruik wordt gemaakt van de potentie van vrijwilligers en er binnen de organisatie meer oog is voor hun ervaring, kunnen vrijwilligers en beroepskrachten zich samen nóg beter inzetten om laaggeletterdheid terug te dringen.

Download eindrapport (pdf 

Download handreiking (pdf, 1 A4)

Bekijk ook een drie-minuten film over dit project 

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599