37491424 xl

Teach Like a Champion – wat is dat?

  • Hoe zijn de technieken van Teach Like a Champion tot stand gekomen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om met Teach Like a Champion te gaan werken?

De Amerikaan Doug Lemov is de auteur van Teach Like a Champion. Hoe kwam zijn wereldberoemde boek tot stand? Lemov bezocht hiervoor docenten die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken met hun leerlingen. Hij observeerde uiterst zorgvuldig wat er in het klaslokaal gebeurde. De succesvolle werkwijzen van ‘excellente docenten’ vertaalde hij helder naar – ondertussen – 63 praktische technieken, die allemaal bijdragen aan betere prestaties van leerlingen.

Meer dan technieken

In het boek Teach Like a Champion 3.0 staan 63 praktische technieken centraal. Ze zijn specifiek, concreet en uitvoerbaar en op een aansprekende manier uitgelegd. Hoe houd je zicht op wat studenten echt leren van een les? Hoe leg je verband tussen de beroepspraktijk en de les? Hoe creëer je onderlinge saamhorigheid? Je krijgt er allemaal antwoord op. Ook maakt Doug Lemov duidelijk waaróm de technieken werken. Hiervoor maakt hij gebruik van inzichten uit de cognitieve psychologie en de werking van het brein. Hij zoomt in op executieve functies en op pedagogiek, met aandacht voor de relatie.

‘Ook al kan de ene student zich beter concentreren dan de andere, je kunt de vaardigheid bij iedereen trainen en verder ontwikkelen.’

Doug Lemov, auteur Teach Like a Champion

Trainingen in Nederland

De CED-Groep bewerkte en vertaalde de technieken naar de Nederlandse situatie, zodat ze bruikbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk van docenten in het basis-, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en in onderdelen van het speciaal onderwijs. Ons Teach-team is in de Verenigde Staten opgeleid door Doug Lemov en geeft trainingen op scholen in Nederland. We verheugen ons erop om met je aan de slag te gaan!

Van 2.0 naar 3.0

Er zijn aanzienlijk wat verschillen tussen Teach Like a Champion 2.0 en 3.0. Bijvoorbeeld:

  • meer aandacht voor executieve functies
  • 13 nieuwe technieken
  • versterkte aandacht voor pedagogiek met relatie als belangrijke pijler
  • een nieuw hoofdstuk met mentale modellen voor bewust handelen
  • een nieuw hoofdstuk over lesvoorbereiding
  • meer wetenschappelijke onderbouwing

Alle vernieuwingen zijn uitgebreid beschreven in de transitiegids van 2.0 naar 3.0. Ook staan er passende cursussen voor je klaar.

Teach Rondje 1

Hoe kun je starten?

Er zijn verschillende manieren om Teach Like a Champion in je team of bij teamleden te introduceren. Al je vragen zijn welkom bij Karin Snoodijk.

x