BEELD 263

Nieuwkomerskinderen

De instroom van vluchtelingenkinderen stelt het onderwijs voor een boeiende uitdaging. Veel nieuwkomerskinderen hebben namelijk na het verkrijgen van status en een plek binnen een gemeente moeite met integratie en het leven buiten school. Zij hebben vaak veel meegemaakt en land, familie en vrienden moeten achterlaten. Sommigen hebben oorlogservaringen, die moeilijk zijn om te verwerken. Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Er is behoefte aan een integrale aanpak, voor kinderen, hun ouders, scholen en wijken. Daarom is met hulp van Stichting Kinderpostzegels een speciale leergang voor nieuwkomerskinderen ontwikkeld, passend bij het curriculum van De Vreedzame School. Voor scholen die (nog) geen vreedzame school zijn, zijn er daarnaast vijf gratis lesbrieven gemaakt.

Afgestemd op taalniveau nieuwkomers
Veel scholen zijn positief over De Vreedzame School en willen de lessen gebruiken in hun werk met nieuwkomerskinderen. Aanpassing van het lesmateriaal is echter nodig, want het bestaande curriculum is te talig en niet multicultureel genoeg voor de nieuwkomerskinderen, die nog weinig vaardig zijn in de Nederlandse taal. Bovendien is de groep kinderen met een vluchtachtergrond erg kwetsbaar en dat vraagt om meer aanpassing en afstemming door de leraar.

Lessen en activiteiten
Het nieuwe materiaal is verdeeld over de bekende zes blokken van De Vreedzame School. Er zijn bij het reguliere lesprogramma (curriculum 2020) aanvullende activiteiten voor de onderbouw (groep 1 - 2) en aanvullende lessen voor de midden-bovenbouw (groep 3 – 8) gemaakt. Deze zijn beschikbaar via het Deelnemers Domein op deze website. Daarnaast is er een lijst van niet-talige ‘Binnenkomers en Afsluiters’, een aanvulling op de inleiding van het programma en de gecertificeerde trainers worden uitgebreid geïnformeerd om zo de scholen die deze leergang willen gebruiken te helpen bij vragen. Met deze aanpassingen maken we het mogelijk dat scholen een doorgaande lijn bieden in hun pedagogische aanpak.

Bredere doelgroep
Gezien de minder talige insteek zijn de nieuwe lessen en activiteiten ook bruikbaar voor een bredere doelgroep: klassen/scholen met allerlei soorten nieuwkomers, kinderen met een taalontwikkelingsachterstand en/of trauma. Ook voor kinderen met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden kan dit programma helpend zijn.

Lesbrieven
We hebben praktische lesbrieven ontwikkeld voor alle scholen die te maken hebben met nieuwkomers. De lesbrieven gaan over: verwelkomen, verdiept kennismaken, een veilige groep, een steentje bijdragen en de laatste lesbrief gaat over afscheid nemen. De lesbrieven bevatten naast een concrete les, talloze nuttige en concrete tips. Voor wie zijn deze lesbrieven? Voor leerkrachten die door het jaar regelmatig nieuwe leerlingen krijgen of zien vertrekken. Of voor leerkrachten uit het sbao of so die kennis willen maken met de lessen van De Vreedzame School. Ook leerkrachten die materiaal zoeken om in de klas een activiteit rond sociale veiligheid of actieve participatie uit te voeren zullen de goede bruikbaarheid van de lesbrieven waarderen. In elke lesbrief staat een link naar een digitale les, voor op het digibord.

Download hier:
Lesbrief 'Welkom'

Lesbrief 'Verdiept kennismaken
'
Lesbrief 'Veilige groep'
Lesbrief 'Steentje bijdragen'
Lesbrief 'Afscheid nemen'

Verder lezen?
Lees het verhaal van De Horizon.

De instroom van vluchtelingenkinderen stelt het onderwijs voor een boeiende uitdaging. Veel nieuwkomerskinderen hebben namelijk na het verkrijgen van status en een plek binnen een gemeente moeite met integratie en het leven buiten school. Zij hebben vaak veel meegemaakt en land, familie en vrienden moeten achterlaten. Sommigen hebben oorlogservaringen, die moeilijk zijn om te verwerken. Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Er is behoefte aan een integrale aanpak, voor kinderen, hun ouders, scholen en wijken. Daarom is met hulp van Stichting Kinderpostzegels een speciale leergang voor nieuwkomerskinderen ontwikkeld, passend bij het curriculum van De Vreedzame School. Voor scholen die (nog) geen vreedzame school zijn, zijn er daarnaast vijf gratis lesbrieven gemaakt.

Afgestemd op taalniveau nieuwkomers
Veel scholen zijn positief over De Vreedzame School en willen de lessen gebruiken in hun werk met nieuwkomerskinderen. Aanpassing van het lesmateriaal is echter nodig, want het bestaande curriculum is te talig en niet multicultureel genoeg voor de nieuwkomerskinderen, die nog weinig vaardig zijn in de Nederlandse taal. Bovendien is de groep kinderen met een vluchtachtergrond erg kwetsbaar en dat vraagt om meer aanpassing en afstemming door de leraar.

Lessen en activiteiten
Het nieuwe materiaal is verdeeld over de bekende zes blokken van De Vreedzame School. Er zijn bij het reguliere lesprogramma (curriculum 2020) aanvullende activiteiten voor de onderbouw (groep 1 - 2) en aanvullende lessen voor de midden-bovenbouw (groep 3 – 8) gemaakt. Deze zijn beschikbaar via het Deelnemers Domein op deze website. Daarnaast is er een lijst van niet-talige ‘Binnenkomers en Afsluiters’, een aanvulling op de inleiding van het programma en de gecertificeerde trainers worden uitgebreid geïnformeerd om zo de scholen die deze leergang willen gebruiken te helpen bij vragen. Met deze aanpassingen maken we het mogelijk dat scholen een doorgaande lijn bieden in hun pedagogische aanpak.

Bredere doelgroep
Gezien de minder talige insteek zijn de nieuwe lessen en activiteiten ook bruikbaar voor een bredere doelgroep: klassen/scholen met allerlei soorten nieuwkomers, kinderen met een taalontwikkelingsachterstand en/of trauma. Ook voor kinderen met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden kan dit programma helpend zijn.

Lesbrieven
We hebben praktische lesbrieven ontwikkeld voor alle scholen die te maken hebben met nieuwkomers. De lesbrieven gaan over: verwelkomen, verdiept kennismaken, een veilige groep, een steentje bijdragen en de laatste lesbrief gaat over afscheid nemen. De lesbrieven bevatten naast een concrete les, talloze nuttige en concrete tips. Voor wie zijn deze lesbrieven? Voor leerkrachten die door het jaar regelmatig nieuwe leerlingen krijgen of zien vertrekken. Of voor leerkrachten uit het sbao of so die kennis willen maken met de lessen van De Vreedzame School. Ook leerkrachten die materiaal zoeken om in de klas een activiteit rond sociale veiligheid of actieve participatie uit te voeren zullen de goede bruikbaarheid van de lesbrieven waarderen. In elke lesbrief staat een link naar een digitale les, voor op het digibord.

Download hier:
Lesbrief 'Welkom'

Lesbrief 'Verdiept kennismaken
'
Lesbrief 'Veilige groep'
Lesbrief 'Steentje bijdragen'
Lesbrief 'Afscheid nemen'

Verder lezen?
Lees het verhaal van De Horizon.

Logo kinderpostzegels 3aff1265

De lessen voor nieuwkomers van Vreedzaam zijn gerealiseerd met hulp van Stichting Kinderpostzegels.

Logo kinderpostzegels 3aff1265

De lessen voor nieuwkomers van Vreedzaam zijn gerealiseerd met hulp van Stichting Kinderpostzegels.

x