Stemmen

Bijzondere burger

Hoe bereid je jouw leerlingen in het VSO voor op het deelnemen aan het stemproces?

Hoe bereid je jouw leerlingen in het VSO voor op het deelnemen aan het stemproces?

In navolging van de succesvolle cursus Stoere Stemmer, gericht op deelname aan verkiezingen op en het leren stemmen is nu de cursus Bijzondere Burger ontwikkeld. Deze (bredere) cursus voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking bestaat

uit 2 elementen:

  • Denk mee, Doe mee. Dit onderdeel is gericht op bewustwording van democratie en burgerschap in de eigen omgeving (groep/school/buurt)
  • Heel Nederland Kiest. In dit onderdeel wordt ingegaan op deelname aan de verkiezingen.

Samenwerking en rol CED-Groep

De cursus heeft de CED-Groep in samenwerking met STRAS/ASVZ ontwikkeld en is mede dankzij de financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken tot stand gekomen.

Naast aantrekkelijke activiteiten in de groepsgerichte cursus kent Bijzondere Burger ook een individuele digitale component. De cursus voldoet aan de door het CED opgestelde landelijke leerlijnen Burgerschap voor VSO.

Voor wie?

Het programma van Bijzondere Burger is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het VSO tussen de 16 en 18 t/m 20 jaar.

Bijzondere Burger

Bijzondere Burger bestaat uit ervaringslessen waarin de leerlingen leren hoe het is

om te stemmen en invloed te hebben op processen in de school en daarbuiten. Het programma heeft een opbouw in vier modules van vier lessen. De eerste module start met invloed op het organiseren van een feest in de groep om uiteindelijk in de vierde module, Stoere Stemmer, te ervaren hoe het is om te stemmen op landelijk niveau. De school als democratische oefenplaats ten top!

Wat maakt Bijzondere Burger bijzonder?

  • Bijzondere Burger is een lesprogramma over burgerschap en democratie voor jongeren met een LVB. (licht verstandelijke beperking)
  • Bijzondere Burger vergroot het democratisch bewustzijn van deze doelgroep en stimuleert de participatie. De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving en het geeft hen inzicht in het stemproces, vergroot de kennis en maakt dat zij bewuster en vaker gebruik maken van hun stemrecht.
  • Bijzondere Burger helpt ook bij het vormgeven van de school tot een oefenplaats voor democratisch burgerschap conform wetsartikel d uit de Wet op burgerschapsonderwijs.
  • Bijzondere Burger voorziet scholen en zorginstellingen van gevarieerde digitale werkvormen waarmee leerlingen individueel aan de slag kunnen en docenten de mogelijkheid krijgen om te differentiëren tijdens de lessen.
  • Bijzondere Burger zet in op het daadwerkelijk deelnemen aan het stemproces door dit stapsgewijs uit te leggen en toe te passen in een simulatievorm. Hiervoor zijn demomaterialen (stemformulieren, stemhokjes, etc.) aan het duurzame lesmateriaal toegevoegd.

Aan de slag met Bijzondere burger?

Bijzondere Burger is gratis verkrijgbaar vanaf januari 2024.
Meer informatie
x