BB 733

TeamUp

Programma voor gevluchte kinderen in Nederland.

Jaarlijks komen er vluchtelingenkinderen naar Nederland die zijn blootgesteld aan oorlog, geweld en andere stressvolle situaties. Vaak zijn ze bang en onzeker, laten opvallend gedrag zien en vinden het moeilijk om mensen te vertrouwen. War Child, Save the Children en UNICEF ontwikkelden het programma TeamUp op basis van de activiteiten in de vluchtelingenkampen. TeamUp activiteiten bieden kansen aan deze gevluchte kinderen om met sport, spel en beweging de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen en de eigen veerkracht te versterken.

TeamUp draagt bij aan

  • stabiliteit en structuur
  • ruimte om weer kind te zijn
  • meer veerkracht
  • beter omgaan met stressfactoren
  • verkleinen van kans op verdere psychosociale problemen in de toekomst.

Evaluatierapport
Onlangs heeft TeamUp op School een evaluatieonderzoek uitgevoerd onder 50 deelnemende kinderen. Uit dit onderzoek is gebleken dat TeamUp onder andere helpt bij het aangaan van sociale verbindingen, het krijgen van meer energie en als uitlaatklep voor stress.

Lees de samenvatting van het onderzoek

Geschikt maken voor scholen
Sinds 2015 wordt TeamUp uitgevoerd door getrainde vrijwilligers in asielzoekerscentra in Nederland. Scholen met gevluchte leerlingen gaven aan dat zij de TeamUp-methodiek óók wilden gebruiken. Dat was het moment waarop de CED-Groep aansloot in de samenwerking dit succesvolle en belangrijke programma door te ontwikkelen voor het onderwijsveld. In de samenwerking komen onze expertise over het onderwijs, NT2, sociaal-emotionele problematiek en methodiekontwikkeling op een mooie manier samen met de expertise van War Child, Save the Children en UNICEF.

Aandachtspunten
Tijdens de doorontwikkeling van TeamUp naar de onderwijssetting werkten we het eerste jaar nauw samen met zeven scholen. Aandachtspunten waren onder meer:

  • training voor leerkrachten
  • integratie van TeamUp op School in het reguliere lesprogramma
  • implementatie en borging
  • vertaling van Child Protectionprotocol
  • tijdige signalering van kinderen die méér sociaal-emotionele ondersteuning nodig hebben.

Een eerste pilot (in 2017-2018) maakte duidelijk dat TeamUp op School een waardevolle rol speelt in de sociaal-emotionele ontwikkeling van nieuwkomerskinderen. Vooral de focus op non-verbale technieken blijkt een belangrijke succesfactor. In 2018-2019 is de pilot uitgebreid naar zeventien scholen. Tussen 2019 en 2022 vervolgen we onze samenwerking met War Child, Save the Children en Unicef om nog meer kinderen en jongeren te kunnen bereiken.

Ontwikkeling gaat door
We volgen de ervaringen met TeamUp op School zorgvuldig en gebruiken deze bij de doorontwikkeling van het programma. Daarbij willen we onder andere kijken of een verbreding richting het voortgezet onderwijs mogelijk is. Zo zorgen we met z’n allen dat zoveel mogelijk nieuwkomerskinderen kunnen profiteren van TeamUp op School.

x