Teamup Foto

TeamUp op School

TeamUp op School is een hoofdzakelijk non-verbaal programma voor het primair onderwijs.

Het programma biedt psychosociale steun aan kinderen met een migratieachtergrond door middel van spel- en bewegingsactiviteiten. Ieder kind kan vanaf dag één meedoen aan TeamUp, ongeacht de taal die zij spreken. Alle activiteiten zijn gekoppeld aan psychosociale thema’s zoals ‘assertiviteit’ en ‘respect’. De TeamUp-sessies staan iedere week op een vast moment op het rooster en worden begeleid door onderwijsprofessionals op school.

TeamUp op School gekoppeld aan wettelijke vereisten en actuele onderwijstrends

TeamUp richt zich op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar geeft bijvoorbeeld ook invulling aan burgerschapsonderwijs. Benieuwd waar je aan werkt met TeamUp?
Je leest het hier

Traumasensitief

De meeste kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond, zijn blootgesteld aan ingrijpende levensgebeurtenissen. Eenmaal in Nederland stopt deze stress helaas niet. Ingrijpende en stressvolle ervaringen hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.¹ De traumasensitieve benadering van TeamUp richt zich op het creëren van een gevoel van verbondenheid, veiligheid en zelfvertrouwen. Hierdoor leren kinderen omgaan met hun gevoelens en kunnen zij de stress en spanning in hun lichaam even helemaal loslaten.

We hebben vaak kinderen gehad die binnenkwamen met een groot gevoel van onrecht en die zie ik altijd enorm groeien in een jaar. Deze kinderen kunnen door TeamUp steeds beter hun emoties reguleren.

Leerkracht

Non-verbale benadering

Het programma kenmerkt zich door een hoofdzakelijk non-verbale benadering, waardoor alle kinderen vanaf hun eerste dag op school kunnen meedoen aan de TeamUp-sessies, ongeacht hun achtergrond en de taal die zij spreken. Zo worden er veel gebaren en pictogrammen gebruikt. De activiteiten van TeamUp volgen een lichaamsgerichte aanpak: ‘we leren door te doen, te spelen en te bewegen’. Zo leren kinderen spelenderwijs omgaan met hun emoties, ervaren een sterker gevoel van sociale verbondenheid met hun leeftijdsgenoten.

Aan de slag met TeamUp?

TeamUp op School biedt scholen de keuze uit twee trajecten:

  1. Het Basis Traject (1,5 jaar): Deelnemers worden opgeleid tot TeamUp facilitator om zelf wekelijks TeamUp te geven op de eigen school.
  2. Het Expert Traject (1,5 jaar): Met dit traject halen scholen de expertise van TeamUp in huis, een duurzame optie met grote impact. Deelnemers in het Expert Traject worden versneld opgeleid tot facilitator om na een aantal maanden door te stromen in een train-de-trainer traject waarin zij worden opgeleid tot TeamUp Trainer. In deze rol kunnen zij (nieuwe) facilitators trainen en coachen. De trainer kan naast de eigen school ook binnen andere scholen van het bestuur worden ingezet.

Brochure

Bekijk de brochure voor meer uitleg over de trajecten en aanpak van TeamUp op School.
Brochure bekijken

Er is ook iets bij ons gebeurd met vriendschappen […] wij werden bij TeamUp beste vriendinnen, omdat wij zagen hoe erg wij hetzelfde waren. Toen gebeurde hetzelfde met onze vrienden in de klas; doordat wij met hen spelen, vormen wij teams en leren wij elkaar zo beter kennen

Meisje (12 jaar)

Externe evaluatie

Uit de externe evaluatie naar TeamUp op School (juni,2020) blijkt dat TeamUp volgens kinderen en leerkrachten daadwerkelijk bijdraagt aan het welbevinden van kinderen. Volgens leerkrachten en kinderen wordt hun gevoel van sociale en psychische veiligheid versterkt. Zowel kinderen en leerkrachten zien TeamUp als een moment van plezier en ontspanning.

Logo Teamup

Aanpak

De TeamUp op School aanpak biedt:

  • Wekelijkse, gestructureerde TeamUp sessies: recreatieve sport-, spel- en bewegingsactiviteiten onder begeleiding van de leerkracht (TeamUp begeleider) in hun eigen (taal)klas/school.
  • Een gevoel van veiligheid voor kinderen door: 1) de vaste structuur van de sessies, inhoudelijk gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s 2) op een vast moment in het weekrooster, 3) gegeven door de eigen leerkracht(en).
  • Training en coaching aan leerkrachten om de kwaliteit van uitvoering te waarborgen.
  • Een hoofdzakelijk non-verbale benadering, zodat alle leerlingen vanaf dag één mee kunnen doen – ongeacht hun achtergrond en de taal die zij spreken.
  • TeamUp blijkt in praktijk een goede mogelijkheid tot signalering van kinderen die gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben.

Video: Michael Jessurun

Contact TeamUp op School

Wil je meer weten over TeamUp op School? Neem dan contact op met Els Rietveld van de CED-Groep of Merel Groen van Save the Children.

Els Rietveld: e.rietveld@cedgroep.nl

Merel Groen: merel.groen@savethechildren.nl

TeamUp op School is een gezamenlijk programma van Save the Children, UNICEF Nederland en War Child in samenwerking met de CED-Groep.

¹ Fazel, M., Wheeler, J., & Danesh, J. (2005). Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: A systematic review. The Lancet.

Logo Teamup
x