Ak Teamup1

TeamUp op School

Een hoofdzakelijk non-verbale methode gericht op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen het (nieuwkomers)onderwijs.

Zowel kinderen met een vluchtachtergrond als kinderen van migranten hebben te maken gehad met een gedwongen verhuizing. Zij zijn blootgesteld aan ingrijpende en stressvolle ervaringen en bij aankomst in Nederland kregen zij met nieuwe stressfactoren te maken. Al deze ingrijpende en stressvolle ervaringen hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.

“Welbevinden is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.”

Eisenberg (2006), Guerra & Bradshaw (2008)

Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan: “Goede beheersing van sociaal-emotionele competenties is gerelateerd aan welbevinden en hogere leerprestaties, waartegen laag ontwikkelde sociale emotionele competenties kan leiden tot persoonlijke, sociale en academische problemen” (Eisenberg, 2006; Guerra & Bradshaw, 2008).

TeamUp op School

TeamUp op School richt zich op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het primair (nieuwkomers)onderwijs en versterkt daarmee hun welbevinden. Tijdens gestructureerde sport- en spelactiviteiten bouwen leerlingen sociale en emotionele vaardigheden op. TeamUp op School sluit aan bij de kerndoelen “Oriëntatie op jezelf en op de wereld” en “Bewegingsonderwijs” en bij de wet Sociale Veiligheid op school (2015) en volgt de ontwikkelingen van Curriculum.nu.

TEAMUP School CED COLOUR Black

Aanpak

De TeamUp op School aanpak biedt:

  • Wekelijkse, gestructureerde TeamUp sessies: recreatieve sport-, spel- en bewegingsactiviteiten onder begeleiding van de leerkracht (TeamUp begeleider) in hun eigen (taal)klas/school.
  • Een gevoel van veiligheid voor kinderen door: 1) de vaste structuur van de sessies, inhoudelijk gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s 2) op een vast moment in het weekrooster, 3) gegeven door de eigen leerkracht(en).
  • Training en coaching aan leerkrachten om de kwaliteit van uitvoering te waarborgen.
  • Een hoofdzakelijk non-verbale benadering, zodat alle leerlingen vanaf dag één mee kunnen doen – ongeacht hun achtergrond en de taal die zij spreken.
  • TeamUp blijkt in praktijk een goede mogelijkheid tot signalering van kinderen die gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben.

Video: Michael Jessurun

Externe evaluatie

TeamUp op School Uit de externe evaluatie naar TeamUp op School (juni, 2020) blijkt dat TeamUp volgens kinderen en leerkrachten daadwerkelijk bijdraagt aan het welbevinden van kinderen. Volgens leerkrachten en kinderen wordt hun gevoel van sociale en psychische veiligheid versterkt. Zowel kinderen en leerkrachten zien TeamUp als een moment van plezier en ontspanning.

Contact TeamUp op School

Wil je meer weten over TeamUp op School? Neem dan contact op met Els Rietveld van de CED-Groep of Merel Groen van Save the Children.

Els Rietveld: e.rietveld@cedgroep.nl

Merel Groen: merel.groen@savethechildren.nl

TEAMUP School CED COLOUR Black
x