Use the news

#UseTheNews nu ook op scholen

Hoe kijk jij naar het nieuws?

Het nieuws vertelt ons wat er gebeurt in de wereld. We staan ermee op en we gaan ermee slapen. Goed en kritisch met nieuws omgaan is een vaardigheid die we dagelijks inzetten. Nieuwswijsheid is nu extra belangrijk met de komst van nieuwe technologieën die beeldmanipulatie, deep fakes en nepnieuws in de hand werken. Met ondersteuning van het GO Fonds hebben we in samenwerking met #UseTheNews Nederland het lespakket ImageZ ontwikkeld over nieuwswijsheid. Met het lespakket kunnen scholen en leraren uit PO en VO vorm geven aan nieuwswijsheid in de klas.

ImageZ

Met het lespakket ImageZ willen we nieuwswijsheid onder jongeren versterken door hen te informeren over journalistiek, beeldnieuws en nieuwsmedia. Naast de lessen uit ImageZ staat het bezoek van een persfotograaf of andere beeldmaker in de klas centraal. Van beeldjournalisten leren leerlingen over nieuws en journalistiek. Zij brengen hun vak tot leven door te vertellen over hun ervaringen, dilemma’s en uitdagingen.

Het directe contact tussen jongeren en journalisten helpt de dialoog op gang te brengen en zal een belangrijke sleutel zijn om nieuwswijsheid te bevorderen, waarbij de meningen van leerlingen ook gehoord worden over wat ze van het huidige nieuwsaanbod vinden. Jongeren iets laten leren over nieuwswijsheid is alleen maatschappelijk effectief als we de nieuwsmakers ook vertellen hoe leerlingen over de journalistiek denken. We streven ernaar dat leerlingen vertrouwen hebben in het nieuws en dat de pers naar jongeren luistert.

Gastles van beeldmaker

De lessen over nieuwswijsheid zijn ontwikkeld voor groep 7 en 8 uit het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In vier lessen gaan zij aan de slag met verschillende thema’s, waaronder hoe nieuws tot stand komt, hoe journalisten te werk gaan, het medialandschap, nepnieuws en beeldmanipulatie. De lessenreeks bestaat uit een voorbereidende les aan het bezoek van de gastles van een beeldjournalist. De derde les is een uitbreiding op de eerste les en de gastles. Verder kunnen leerlingen in de vierde les aan de slag met één van de verwerkingsopdrachten, waarin zij zelf aan de slag gaan met een nieuwsmedium. De duur van de lessen varieert tussen de 45 tot 60 minuten. Het lespakket is voor alle scholen in Nederland op aanvraag te verkrijgen via school@usethenews.nl.

Database Nieuws en Journalistiek

Voor meer les- en ondersteunend materiaal om in de klas aan de slag te gaan met thema's als (beeld)nieuws en journalistiek ontwikkelde #UseTheNews de Database Nieuws en Journalistiek. De CED-Groep was betrokken bij de indeling van de database, zodat dit geschikt zou zijn voor het onderwijs. Docenten kunnen in de database ook ondersteunend materiaal vinden van nieuwsorganisaties zelf, waarmee ze de lessen extra interessant kunnen maken. De #UseTheNews Database vind je hier en zal steeds worden bijgewerkt.

Meer weten over het lespakket en #UseTheNews?

Neem contact op met Luca Gutlich l.gutlich@cedgroep.nl of met Patrick Selbach school@usethenews.nl.

Meer informatie staat ook hier.

x