Toepassing VR-bril

Een mooi voorbeeld hoe nieuwe technologie een onderwijskundige toepassing ondersteunt.

Toepassing VR-bril
Leerlingen uit het speciaal (voortgezet) onderwijs en jongeren met een verstandelijke beperking zijn dikwijls erg makkelijk beïnvloedbaar en vatbaar voor grensoverschrijdend gedrag. Om hen weerbaarder te maken, heeft de CED-Groep samen met HALT een film gemaakt voor het leren omgaan met groepsdruk. In de film word je met een VR-bril getransporteerd naar een situatie die zich overal op straat kan afspelen. Een mooi voorbeeld hoe nieuwe technologie een onderwijskundige toepassing ondersteunt.

Levensechte situaties
De VR-bril brengt jongeren in herkenbare situaties. Bijvoorbeeld een situatie waarin zij gepushed worden om (te veel) bier te drinken of een joint te roken. Dankzij de acteurs van de Rotterdamse theaterschool en het gebruik van jongerentaal zijn de filmpjes levensecht. De film is interactief. Door het gebruik van verschillende scripts moeten de jongeren real life keuzes maken over wat ze zelf zouden doen in een bepaalde situatie. Hun keuze bepaalt dus het verloop van de film. In de film wordt gebruikgemaakt van een 360 graden-techniek. Een primeur in onderwijsland.

Onderwijs
Inmiddels hebben enkele Rotterdamse vso-scholen ervaring opgedaan met de VR-bril: Rotterdam College, Educatief Centrum, Schreuder College Slinge en VSO Herenwaard. Om de nabespreking in de klas te faciliteren, ontwikkelden we een handreiking voor leraren en een huiswerkopdracht voor leerlingen. De VR-bril is ook goed bruikbaar in het vmbo.

HALT
HALT zet de VR-bril in bij jongeren met een verstandelijke beperking én jongeren die anderen aanzetten tot grensoverschrijdend gedrag. Bij die laatste groep is de VR-bril bedoeld om een spiegel voor te houden. Zij zien wat hun gedrag teweegbrengt bij jongeren die kwetsbaarder zijn dan zijzelf.

'Het project sluit heel goed aan bij onze doelgroep. Met de VR-technologie kunnen we de leerlingen al kennis laten maken met de praktijk, terwijl ze gewoon op school zitten'

Tom Stoute, VSO Herenwaard

Wil je ook aan de slag?

De ontwikkeling van deze toepassing voor een VR-bril is mogelijk gemaakt door CityLab010 (gemeente Rotterdam). Daarom is de film over het omgaan met groepsdruk gratis verkrijgbaar voor Rotterdamse vso-scholen. Natuurlijk kunnen scholen buiten Rotterdam de film ook aanschaffen.

Wil je als school alles uit de VR-film halen? Wil je op een vernieuwende manier werken aan hoe je als leerling om kunt gaan met groepsdruk? Geef je dan op voor de training 'Omgaan met groepsdruk?'


Training VR-bril; omgaan met groepsdruk

Wil je als school alles uit de VR-film halen? Wil je op een vernieuwende manier werken aan hoe je als leerling om kunt gaan met groepsdruk? Geef je dan op voor de training: Omgaan met groepsdruk?

Wat mag je van deze training verwachten:

• een teamtraining van 2,5 uur.
• bespreken van het onderwerp ‘Groepsdruk’ binnen het onderwijs.
• uitleg over hoe de VR-film ingezet kan worden in het onderwijsprogramma.
• uitleg over de werking van de VR-bril.
• gezamenlijke bespreking van de film ‘Groepsdruk’. Hiervoor nemen we als CED-Groep nog extra brillen mee
(max 3), zodat de film in groepjes bekeken kan worden.
• uitleg over hoe de didactische handreiking bij groepsdruk ingezet kan worden. Na afloop ontvang je deze
handreiking uiteraard ook digitaal.
• bespreking van enkele andere relevante didactische VR-apps. Deze apps kun je als school daarna zelf
installeren, want één VR-bril is na deze training van jullie!
• helpdeskfunctie vanuit Nextlook bij problemen met de VR-bril.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over werken met de VR-bril? Neem contact op met Hanke Geurts.

x