IKCA dreumes 152

Wat is de invloed van muziek- en bewegingseducatie op de ontwikkeling van het jonge kind?

Dat onderzocht de CED-groep in 2023 in opdracht van SKVR.

SKVR biedt sinds 2022 wekelijks aan zo'n 400 peuters dans- en muziekactiviteiten aan in de voorschool en kinderopvang. Dit startte in 2022 als pilot. Onderzoekers van de CED-groep gingen na wat de invloed is van muziek- en bewegingseducatie op de taal- en sociaalemotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Ook gingen zij in gesprek met de pedagogisch medewerkers en kunstvakdocenten over hun ervaringen.

SKVR vroeg de onderzoekers van de CED-Groep om in beeld te brengen wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over het verband tussen muziek en dans en de ontwikkeling van jonge kinderen. Vervolgens werd met een kwalitatief onderzoek gekeken hoe pedagogisch medewerkers en kunstvakdocenten de pilot ervaren.

Pilot

Meer informatie over de pilot van SKVR
Meer informatie

‘Ik hoor ook wel heel erg veel van pedagogisch medewerkers dat als ik er niet ben, dat ze het ook zelf oppakken. Ze herhalen de activiteit in de groep. En ook thuis. Ouders informeren naar wat ik [de kunstvakdocent] doe, omdat kinderen er thuis ook over vertellen.’

Kunstvakdocent:

In de gemeente Rotterdam loopt 28% van de peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar risico op een onderwijsachterstand. Deze kinderen behoren tot de landelijke 15% laagste onderwijsscores. Het SKVR heeft de ambitie om met muziek en bewegen bij te dragen aan de taal- en sociaalemotionele ontwikkeling van het jonge kind. SKVR werkt daarom samen met voorschoolse voorzieningen in Rotterdam om muziekeducatie een duurzame plek te geven. In de pilot worden kunstvakdocenten ingezet naast pedagogisch medewerkers. Zij verzorgen wekelijkse muziek -en dansactiviteiten. De inhoud van de activiteiten wordt afgestemd met de pedagogisch medewerkers en sluit aan op de vve methode die gebruikt wordt in de groep. Alle kunstvakdocenten krijgen een voorschoolse educatie training om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het jonge kind in de voorschoolse setting en de manier waarop pedagogisch medewerkers ontwikkeling stimuleren.

Het programma Muziek in de voorschool krijgt vanaf 2024 een plek in het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB)

‘Ze [de kunstvakdocent] benoemt iedere beweging: “ik ben nu de olifant en de olifant stampt.” Dus het werkwoord en het lidwoord, alles wordt benoemd. Alles wat ik meegeef, dat pakt zij op. Zij wil ook graag meedoen met onze thema’s. Het loopt in één lijn met ons door.’

Pedagogisch medewerker

Wil je meer weten over het onderzoek, de pilot of sparren over samenwerking?

Mail dan Fabian Lionaar, Hoofd Research & Development van de CED-Groep: f.lionaar@cedgroep.nl of Sharon Dania, projectleider Jonge Kind bij SKVR: s.dania@skvr.nl of 010-2718309.

x