Podcast 4b4eb837

Podcastserie 'Borgers van burgerschap'

De democratie staat of valt met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, de gemeenschap, en om open te staan voor verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze conflicten op te lossen.
De vraag die bij ons leeft is: Hoe staat het met dat vermogen en die wil van de burgers en wat betekent dat voor het opgroeien en opvoeden van kinderen in onze samenleving?
Met de podcast-serie ‘Borgers van Burgerschap’ willen we vanuit De Vreedzame School en de Vreedzame Wijk hier graag een verdieping in aanbrengen. Je kunt luisteren naar verdiepende gesprekken over vraagstukken en kwesties rond het gedachtengoed van ‘Vreedzaam’. Radiomaker Bart Geeraedts gaat in gesprek met ‘borgers’ die burgerschap belichten vanuit de wetenschap en onderzoek en/of vanuit hun visie en expertise op het gebied van opvoeden en democratisch burgerschap in onze samenleving.

Hanae Haddouche en Redouan El Yaakoubi over vreedzaam Overvecht
Een gesprek met twee enthousiaste Overvechters over hun werk en hun idealen. Hanae Haddouche, jongerenwerker in de wijk Utrecht Overvecht, kent Redouan uit de buurt al als jonge jongen. Hanae is jongerenwerker bij Stichting JoU en het Trajectum College. En zij zag dat Redouan al vroeg verantwoordelijkheid nam. Hij zat op een Vreedzame School, groeide op in een Vreedzame Wijk en haalde zijn gymnasiumdiploma. Hij studeert en voetbalt daarnaast als prof bij SC Telstar. Maar Redouan had echter nog een droom. Hij wilde in de wijk een plek voor kinderen creëren om hen waar nodig te ondersteunen in schoolse vaardigheden en waar kinderen geïnspireerd worden als het gaat om beroeps/sportoriëntatie: Stichting Durf te Dromen.

Beluister deze podcast

Mirjam van der Ven en Dennis de Vries
Hoe belangrijk is het om een Vreedzame School te worden? Of een Vreedzame Wijk? In deze podcast komen twee bezielde voortrekkers in de vreedzame beweging in Nederland aan het woord, Mirjam van der Ven en Dennis de Vries. Mirjam is programmaleider van De Vreedzame School vanuit de CED-Groep en Dennis is directeur van Stichting Vreedzaam.

Beluister deze podcast

Dicksy Houweling over Vreedzaam in een streekdorp
Ook in kleinere gemeenschappen is het Vreedzaam gedachtengoed gemeengoed aan het worden. In het Overijsselse De Krim (Hardenberg) werkt schoolhoofd Dicksy Houweling dagelijks met de kinderen aan hoe zij zich kunnen verhouden tot anderen. Op haar basisschool De Bron leren kinderen hoe zij vreedzaam conflicten kunnen oplossen en dragen zij verantwoordelijkheid voor hun omgeving. En dat heeft een uitstraling op het hele dorp.

Beluister deze podcast

Julia von Graevenitz over het belang van gezien worden
Julia von Graevenitz maakt al meer dan twintig jaar documentaires. Zij is nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en hoe ze hun levens leven. In veel van haar documentaires brengt zij jongeren in beeld die weinig gezien worden maar waar wel veel vooroordelen over bestaan. Zij laat zien dat zij net als anderen op zoek zijn naar wie ze willen zijn, in kwetsbare situaties zitten of grote dromen hebben. Zij wil met haar film die mensen een stem geven waardoor wij liefdevoller naar hen gaan kijken. Dit alles vanuit het vertrouwen dat er meer is dat ons bindt dan wat ons verdeelt.

Beluister deze podcast

Anko van Hoepen over de school als oefenplek
De school ziet hij niet alleen als een omgeving die je klaarstoomt voor de maatschappij. Je mag er ook in het nú leven. Het moet een veilige oefenruimte zijn. Volgens Anko van Hoepen, vice voorzitter van de PO-raad, is de basisschool een plek waar je nog iedereen tegenkomt; met andere achtergronden, interesses en talenten. Daar gaat soms wat mis op de speelplaats. Maar vervolgens kun je het erover hebben, zonder dat het grote consequenties heeft. Maar zo’n oefenruimte zou ook de sportclub kunnen zijn.

Beluister deze podcast

Stijn Sieckelinck over radicalisering en polarisatie
Stijn Sieckelinck is mede-ontwikkelaar van het trainingsprogramma ‘Omgaan met extreme idealen’, dat breed wordt verspreid onder sociaal-educatieve professionals (NCTV, Nederland). Voorts werkt hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als senior onderzoeker bij de afdeling Bestuur en Politieke Wetenschappen, en is hij daar voorzitter van het Expertiselab Veerkrachtige Identiteiten van het Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht (Faculteit Sociale Wetenschappen).

Beluister deze podcast

Dwight van van de Vijver over politie en inclusie
Dwight van van de Vijver is TV presentator en adviseur (social) media bij directie communicatie van de korpsleiding van de politie. Dwight was jarenlang wijkagent in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Daar heeft hij de noodzaak ervaren van dat je het verhaal achter de ander moet leren kennen om prettig met elkaar te kunnen leven. Een van zijn uitgangspunten daarbij is: "Degenen van wie je het moeilijkst kunt houden, hebben waarschijnlijk de meeste liefde nodig."

Beluister deze podcast

Bjorn Wansink over lastige onderwerpen in de groep
Met Bjorn Wansink, vakdidacticus geschiedenis en Coördinator van de master Education for inclusive societies aan de Universiteit Utrecht gaan we in gesprek over hoe je als docent of begeleider om kunt gaan met jongeren die extreme opvattingen naar voren brengen.

Beluister deze podcast

Lisa Hu over de maatschappij als spel
Lisa Hu is in 2013 tijdens haar studie aan de Design Academy Eindhoven met Terra Nova Minimaatschappij begonnen om ervoor te zorgen dat er op school niet alleen aandacht is voor 'het juiste antwoord' op maatschappelijke vraagstukken. In 2017 richtte Lisa Stichting Terra Nova - Democratisch Design op, o.a. om zoveel mogelijk mensen elkaar te laten spreken over de wereld waarin ze willen leven.

Beluister deze podcast

x