BB 689

Uncommon Schools voor kansengelijkheid

  • Wat is een Uncommon School?
  • Hoe halen de Uncommon Schools hun opmerkelijke resultaten?

Letterlijk vertaald zijn de Amerikaanse Uncommon Schools ‘ongewone scholen’. Hun doel: voortreffelijk onderwijs bieden aan kinderen met een grote prestatiekloof, waardoor deze het beste uit zichzelf kunnen halen. Een perspectief op een goede toekomst, voor álle kinderen. In 1975 startte de eerste in New York. Vandaag de dag zijn er 54 Uncommon Schools met in totaal 20.000 leerlingen. Het lukt maar liefst 99% van de kinderen om door te stromen naar de havo.

Amerikaans succes

Aan deze ongewoon goede resultaten in Amerika ligt een waterdichte succesformule ten grondslag. De hele organisatie is gericht op het ontzorgen van leerkrachten, waardoor deze zich volledig kunnen richten op het geven van excellent onderwijs. Hiermee hervinden zij hun werkplezier. Leerlingen kunnen rekenen op hoge verwachtingen, strikte gedragsroutines en veel plezier. Gewenst gedrag wordt beloond door de leerkracht én de klas.

Randvoorwaarden

De aanpak van de Uncommon Schools is integraal. Het is dan ook van essentieel belang dat het door de hele schoolorganisatie en het bestuur wordt gedragen. Het succes vraagt om grote volharding aan de missie en ambitie. Leerkrachten geven niet op voor ze hun doel hebben bereikt. Dit enthousiasme brengen zij ook over op de leerlingen en vormt het basisingrediënt voor de positieve leercultuur. Ouders ondersteunen door het tekenen van een overeenkomst. Overheden geloven in de Uncommon Schools en investeren erin. Dit is onmisbaar.

”Leerkrachten geven niet op voordat ze hun doel hebben bereikt en daarin zijn ze zeer succesvol.”

Nu in Nederland

De CED-Groep omarmt het streven naar kansengelijkheid volledig en vond de juiste partners om de succesformule te gaan inzetten in Nederlandse achterstandswijken. Het resultaat: Goud Onderwijs, dat in augustus 2020 aftrapt in Rotterdam. Een belangrijke vraag is hoe dit Amerikaanse concept in de Nederlandse cultuur gaat passen. Amerikaanse technieken als Teach Like a Champion, Lead Like a Champion en het concept Instructional Leader hebben hun weg al met succes gevonden naar de Nederlandse scholen. De CED-Groep begeleidt de scholen in hun proces naar ongewoon goede resultaten.

Goud contact

Neem contact op

Vind je dit interessant voor jouw bestuur, stichting, gemeente of school? Neem dan contact op.

DIRECT CONTACT
x