Vreedzaam voor de kinderopvang

Vreedzaam cover groot

Vreedzaam voor de kinderopvang is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Deze geactualiseerde map bevat nieuwe praktische tools en activiteiten die uitstekend aansluiten bij de behoeften van de kinderopvang. Deze map bieden we aan met een training zodat je de nieuwe tools en activiteiten direct in praktijk kunt brengen.

Vreedzaam voor de kinderopvang is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Deze geactualiseerde map bevat nieuwe praktische tools en activiteiten die uitstekend aansluiten bij de behoeften van de kinderopvang. Deze map bieden we aan met een training zodat je de nieuwe tools en activiteiten direct in praktijk kunt brengen.

ISBN: 978-90-831926-8-0
Bestelnummer: V268-0
Auteurs: Nicoline Stufkens, Anke Oomens en Sietske Bakker
Redactie: Eke Blijham, m.m.v. Hans Scheltema
Uitgavejaar: 2024

De materialen van Vreedzaam kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor Vreedzaam gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.

Let op: Bestel de map via onderstaand bestelformulier

Bestelformulier

Vreedzaam voor de kinderopvang

Programma Vreedzaam

Bij Vreedzaam streven we naar actieve en betrokken kinderen in een veilige omgeving. Een plek waar kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, professionals en ouders zich veilig voelen. Dit bevordert de gezondheid, veerkracht en prestaties. Onderzoek toont aan dat afwijzing hetzelfde effect kan hebben als fysieke pijn. Een veilig en positief klimaat is dus essentieel voor de betrokkenheid van de kinderen.

Vreedzaam voor de kinderopvang is vernieuwd

Deze map biedt nieuwe praktische handvatten en activiteiten die goed aansluiten bij de behoeften van de kinderopvang en integrale kindcentra (IKC).

Waarom aan de slag met de vernieuwde editie?

Stel je eens voor: een doorgaande lijn tussen kinderopvang of voorschool met de school of binnen een IKC. Dit is wat de herziene map voor jou mogelijk maakt. Niet alleen een gestroomlijnde overgang, maar ook een krachtige pedagogische lijn. Het programma opent bovendien de deuren naar combinatiemogelijkheden met diverse VVE-programma's en tilt de ontwikkeling van de sociaal-emotionele competenties van jonge kinderen naar een hoger niveau. Verder is er een naadloze integratie met de reeds bekende Vreedzaam-mappen voor PO en GO. Kortom, Vreedzaam voor de kinderopvang belooft niet alleen een soepele overgang voor kinderen, maar biedt ook een diepgaande verrijking van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

De nieuwe map is praktisch, concreet en vol mogelijkheden voor kinderen van 0-4 jaar en bevat een uitgebreide selectie van concrete activiteiten die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. We hebben vier kernactiviteiten geïntroduceerd, waarna je vrij bent om verschillende keuzeactiviteiten te kiezen die passen bij de behoeften van jouw groep kinderen. Laat je inspireren door Aap & Tijger, onze levendige handpoppen, en duik in de wereld van diverse prentenboeken. Deze bronnen bieden een schat aan mogelijkheden om de activiteiten te verrijken en thematische spelletjes te creëren, zowel in kleine groepen als bij grote groepsactiviteiten. Ook toegevoegd zijn uitgewerkte ouderactiviteiten, zodat je de samenwerking met ouders kunt versterken en de leerervaring van de kinderen thuis kunt ondersteunen.

Vreedzaam voor de kinderopvang is speciaal ontworpen met de unieke behoeften van de kinderopvang in gedachten. Het is een gids die een naadloze verbinding maakt met de 4 pedagogische doelen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Het programma sluit verder aan op de inhoudskaarten van het SLO. Hierbij hebben we de doelen in deze map aangepast aan de meest recente inzichten, vooral die betrekking hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters in de prefase. Bovendien is het recentelijk beschreven 'Waardenkader Kinderopvang' in de ethische basis van ons programma opgenomen. Met deze map in handen ben je klaar om je kinderopvang mooie nieuwe impulsen te geven, met afgestemde doelen, actuele inzichten en een ethische basis die het verschil maakt.

Bij ons kun je rekenen op een voortdurende ontwikkeling van ons aanbod, met de nieuwste digitale ondersteuning boordevol actueel nieuws, boeiende artikelen, rijke aanvullende materialen en nieuwe activiteiten. Bovendien wordt het aanbod uitgebreid met een nieuw katern specifiek gericht op Buitenschoolse Opvang (BSO). Hierdoor sluit ons programma nog beter aan bij de behoeften van de kinderopvangorganisatie.

Implementatie en begeleiding

Naast het aanschaffen van de map, wordt er een implementatietraject gestart waarbij een Vreedzame trainer begeleiding biedt om het programma succesvol te integreren in je dagelijkse routine. Tijdens diverse trainingsmomenten en inspirerende groepsbezoeken wordt het programma uitgebreid uitgelegd. Hierdoor ben je in staat om de principes en activiteiten op een concrete en praktische manier toe te passen. Ook voeren we een begin- en eindmeting uit zodat je kunt zien welke resultaten je bereikt.

Verder hebben we speciaal geactualiseerde kijkwijzers voor de vaardigheden van pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Deze vormen een waardevolle ondersteuning om het programma duurzaam te borgen in de dagelijkse praktijk. Zo ben je verzekerd van een soepele implementatie en effectieve begeleiding.

Afhankelijk van je bekendheid met Vreedzaam bieden we verschillende trajecten aan:


Voor Kinderopvanglocaties:

  • Ben je als kinderopvanglocatie of als kinderopvanglocatie als onderdeel van een IKC na 2020 Vreedzaam getraind?

    Dan volg je een training van 1 dagdeel, plannen we een stuurgroep bijeenkomst en sluit een licentie af waarmee de kwaliteit van Vreedzaam op jouw locatie gewaarborgd wordt.

  • Ben je als Kinderopvangorganisatie of als kinderopvanglocatie als onderdeel van een IKC voor 2020 Vreedzaam getraind?

    Dan start je in overleg met onze adviseurs een implementatietraject en sluit je een licentie af waarmee de kwaliteit van Vreedzaam op jouw locatie gewaarborgd wordt.

Voor trainers en adviseurs Vreedzaam:

  • Wil je als trainer Vreedzaam het programma Vreedzaam in de kinderopvang met de nieuwe map gaan invoeren?

    Dan volg je in 2024 een training van 1 dagdeel. Deze training kun je volgen op maandag 10 juni 2024 (middag) Na de training sluit je een aparte licentie af voor het uitvoeren van trajecten in de kinderopvang.

Omruilregeling

Heb je na 2021 een map aangeschaft, dan ontvang je € 77,50 korting op de aanschaf van de nieuwe map.

Bestelformulier

Vreedzaam voor de kinderopvang bestellen
x