Even denken

Even denken… Denkgesprekken met kinderen is een nieuwe uitgave met uitgeschreven activiteiten en suggesties voor denkvragen op de vier niveaus.

40,76

Even denken… Denkgesprekken met kinderen is een nieuwe uitgave met uitgeschreven activiteiten en suggesties voor denkvragen op de vier niveaus.

ISBN: 978-90-5819-162-5
Bestelnummer
: U162-5
Auteur(s)
: G. Schreiner, N. van de Kreeke - Alfrink.
Aantal pagina's: 72
Uitgavejaar
: 2014

Even denken… Denkgesprekken met kinderen is een herziene versie van het boek DGM in de praktijk, het handboek voor Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM). Het is bedoeld als inspiratiebron voor het voeren van denkgesprekken met kinderen, gebaseerd op DGM van Marion Blank.

Het boek Even denken… Denkgesprekken met kinderen bevat uitgeschreven activiteiten waarbij telkens suggesties worden gegeven voor denkvragen, die prikkelen tot nadenken en praten. De denkvragen bij de activiteiten zijn ingedeeld naar vier niveaus, die de taal-denkontwikkeling van kinderen tussen ongeveer tweeënhalf en zeven jaar volgen.

Voorop staat dat de kinderen plezier beleven aan de activiteiten.

Vragenlijst Denkprocessen

Ook is Even denken… Vragenlijst Denkprocessen (VLDP) beschikbaar. De VLDP is onlangs opnieuw uitgebracht na een normeringsonderzoek. Je kunt de diagnostische toets gebruiken om de communicatievaardigheden van kinderen te testen.

Even denken

40,76
x