sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Doen, Praten, Bewegen en Rekenen

Doen, Praten, Bewegen en Rekenen is een compleet kindvolgsysteem waarmee pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie kunnen volgen en stimuleren. De vragen in de observatielijsten gaan over concreet observeerbaar gedrag.

Observatielijsten
Pedagogisch medewerkers kunnen aan de hand van de vragen in de observatielijsten de ontwikkeling van het kind beoordelen. De vragen gaan over concreet te observeren gedrag en geven een goed beeld van de spraak/taal, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters.

Handelingssuggesties
Vanuit de ingevulde vragenlijst worden handelingssuggesties geboden. De handelingssuggesties bieden mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind extra te stimuleren. Pedagogisch medewerkers krijgen advies over daadwerkelijke acties die het kind extra helpen bij de ontwikkeling.

Doen, Praten & Bewegen digitaal
De digitale versie maakt het invullen gemakkelijker en snel, maar ook zijn de gegevens eenvoudig overdraagbaar. Het biedt mogelijkheden voor uitwisseling met collega’s en het geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind nog duidelijker in beeld te krijgen. Wat u van de digitale versie kunt verwachten zijn digitale observatielijsten, handige overzichten van het geobserveerde gedrag, handelingssuggesties en grafieken op kindniveau. De digitale versie van Zo reken ik verschijnt in 2019.

Individuele training
Nieuw in het cursusaanbod is de individuele training voor nieuwe medewerkers bij een instelling die al met Doen, Praten, Bewegen & Rekenen digitaal werkt. Lees meer en schrijf direct in...

Teamtraining op offertebasis
De onderwerpen die tijdens de training aan bod komen om het te team te begeleiden in het gebruik van het kindvolgsysteem zijn:
• Introductie op het kindvolgsysteem Doen, Praten & Bewegen
• Observeren en registreren, hoe en waarom?
• Oefenen in het gebruik van de observatielijsten
• Analyseren van kindgegevens
• Handelen op de groep met hulp van de handelingssuggesties
• Stimulerende speelleeromgeving
• Opbrengstgericht werken in 4D

Informatie
Wilt u meer inhoudelijke informatie? Dan kunt u contact opnemen met Tanja Gerritsen, t.gerritsen@cedgroep.nl

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599