sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De Betere Basisschool

De Betere Basisschool verhoogt de opbrengsten en verbetert duurzaam de kwaliteit van de school. De prestaties van de kinderen worden beter en de school wordt effectiever. Dit wordt gerealiseerd door de school op basis van verantwoord verandermanagement zo planmatig te laten werken dat onderwijsvernieuwingen die u wilt aanbrengen goed geïmplementeerd worden en uw investeringen echt renderen. Het organisatieprogramma is veelbelovend gebleken op scholen die u voorgingen.
E-book 'Hoe word je een nog betere basisschool?' 
De Betere Basisschool-aanpak bestaat uit vijf stappen die we in dit e-book toelichten en illustreren met ervaringen van scholen uit het hele land. 
Download het e-book

Op maat
Op basis van een nulmeting wordt het plan geheel op maat voor uw school geschreven, waarbij de accenten liggen op heldere aansturing van het team, haalbare planningen, effectieve vergaderingen, heldere besluitprocedures en borging van behaalde rendementen.

Schoolleidersregister

De Betere Basisschool is gecertificeerd voor het professionaliserings-thema Leidinggeven aan verandering en voor de deelthema's Organisatie van de school (uit het thema Regie en Strategie); HR-beleid (uit het thema Regie en Strategie); Strategisch Kwaliteitsmanagement (uit het thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling) ; Professionele leergemeenschap (uit het thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling.

Inspectierapporten
Inspectierapporten geven aan dat, op scholen waar De Betere Basisschool goed is ingevoerd, deze scholen een “goed” scoren bij de beoordeling op het gebied van:
- Kwaliteitszorg
- Kwaliteitscultuur
- Zicht op schoolontwikkeling
- Planmatig werken.

Cursussen met open inschrijving
De cursussen Verantwoord plannen en borgen en Uw handbook in één dag op de server zijn onderdelen van De Betere Basisschool. Deze dagen zijn voor alle schoolleiders van groot belang en ook los van het traject te volgen.

Netwerkbijeenkomst
Laat je inspireren op onze netwerkbijeenkomsten De Betere Basisschool.

Publicaties
Bekijk de folder De Betere Basisschool   
Lees artikel 'Een Betere Basisschool vernieuwt voortdurend én planmatig', KlasseApart, oktober 2018

Meer informatie
Neem contact op met Wil Hovy, w.hovy@cedgroep.nl 

Direct contact

Wil Hovy

Webwinkel

Webwinkel

De effectiviteit van de organisatie is toegenomen en leerlingen krijgen veel meer onderwijs op maat. Dat heeft ook een positief effect op de leerlingresultaten.

Emile van Laar, directeur De Hoeksteen, Leersum

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599