BB 604

Excellent organiseren met De Betere Basisschool

  • Hoe zorg je ervoor dat onderwijsvernieuwingen en cursussen beklijven?
  • Hoe realiseer en borg je heldere besluitvorming?

Schoolplannen zijn vaak uitgebreid en ambitieus. Je wilt nu eenmaal het maximale uit je team en het onderwijs halen. Toch komt het regelmatig voor dat onderwijsvernieuwingen, cursussen en veranderingen in de organisatie niet goed beklijven en dat jullie na een bepaalde periode weer met dezelfde vraagstukken rond de tafel zitten. Dat is zonde en niet nodig. Met het programma Excellent organiseren zorg je voor een heldere organisatie, overzicht en prioriteiten. Zo kom je op een effectieve manier van voorstel tot en met borging. Dankzij deze systematiek levert elke innovatie meer rendement op. Nu en in de toekomst.

Het programma Excellent organiseren is zowel op bestuurs- als schoolniveau inzetbaar.

Naar een excellente organisatie
Samen kijken we naar jullie stand van ontwikkeling, wensen, behoeften én naar wat nodig is binnen de organisatie. Op basis van deze nulmeting maken we een plan op maat voor de school. We kijken waar een verbeterslag mogelijk is en hoe we de organisatie integraal naar een hoger niveau kunnen tillen. Onderdelen die hierbij aan bod kunnen komen:

  • heldere aansturing en betrokkenheid van het team
  • haalbare planningen
  • effectieve vergaderingen
  • duidelijke besluitprocedures
  • borging van behaalde rendementen

De Betere Basisschool
Het programma Excellent organiseren staat op schoolniveau bekend als De Betere Basisschool. De Betere Basisschool helpt lerende schoolorganisaties om kwaliteitsverbetering bottom-up aan te pakken. Met deze aanpak maak je het team op een praktische en aansprekende manier medeverantwoordelijk voor de schoolontwikkeling. Gecombineerd met strakke procedures en afspraken, levert dat mooie resultaten op.

Scholen die De Betere Basisschool-aanpak invoerden, scoren goed op het gebied van:

check

Kwaliteitszorg

check

Kwaliteitscultuur

check

Zicht op schoolontwikkeling

check

Planmatig werken

Scholen die met De Betere Basisschool werken, ervaren minder werkdruk dankzij het maken van duidelijke keuzes. Zij werken doelgerichter en vergaderen effectiever. Maar bovenal zien zij dat de prestaties van kinderen verbeteren.

Meesterlijk besturen
Het programma Excellent organiseren is op bestuurlijk niveau bekend als Meesterlijk besturen. Hoe waarborg je als schoolbestuur dat scholen de doelen uit het strategisch beleidsplan daadwerkelijk realiseren? Hoe blijft iedereen gefocust? Hoe creëer je draagvlak voor het gevoerde beleid? En hoe vind je de balans tussen sturen en loslaten? De aanpak Meesterlijk Besturen geeft houvast. Hierin zijn de uitgangspunten van De Betere Basisschool toegepast op school bestuurlijk niveau. Experts van de CED-Groep weten als geen ander hoe ze jouw organisatie kunnen helpen excelleren!

‘De Betere Basisschool heeft meer structuur gebracht in de MT-vergaderingen. De koppeling naar andere vergaderingen is nu goed geregeld, zodat we meer tijd hebben voor inhoudelijke discussies en positiebepaling.’

IJsbrand van der Veer, Julianaschool, Ederveen

E-book 'Hoe word je een nog betere basisschool?'

De Betere Basisschool-aanpak bestaat uit vijf stappen die we in dit e-book toelichten en illustreren met ervaringen van scholen uit het hele land.

De Betere Basisschool - 'Dit moet iedere basisschool doen'

Ervaringen Kim Vader, Directeur De Jazzsingel

Logo in rondje

Contact

Wil jij weten welk effect Excellent organiseren op jouw organisatie kan hebben? Neem contact op met Carla van Doornen.

x