sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken aan sociale veiligheid binnen Vreedzame Scholen po (S4827 )

Vormgeven van sociaal veiligheidsbeleid

Voor wie is de cursus bedoeld?
Stuurgroepen, gedragsspecialisten en directies van Vreedzame Scholen po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Sociale veiligheid staat hoog op de agenda. Daarom moet elke basisschool sinds 2015 een sociaal veiligheidsbeleid hebben en iemand die dit beleid coördineert. Deze persoon is ook aanspreekpunt op het gebied van pesten. De school is verplicht om de veiligheid jaarlijks te monitoren. 
De ontwikkelaars van De Vreedzame School maakten een praktische map, waarmee u grip krijgt op de sociale veiligheid binnen uw school. De map bevat handvatten om de sociale veiligheid te bevorderen, pesten te voorkomen en in te grijpen bij pestincidenten. In deze cursus komen de belangrijkste acties in het kader van goed veiligheidsbeleid in vogelvlucht voorbij.

Inhoud
U krijgt een overzicht van de belangrijkste acties die u binnen De Vreedzame School kunt ondernemen om een goed veiligheidsbeleid te voeren. Deze informatie heeft u nodig om het veiligheidsbeleid van uw school te analyseren. Deze analyse maakt duidelijk welke beleidsaspecten voldoende aanwezig zijn en op welke punten nog actie nodig is. 
Voor het opstellen van een veiligheidsplan voor uw school is het format in de map Werken aan sociale veiligheid op Vreedzame Scholen bruikbaar.

Resultaat

  • U heeft zicht op de eisen die de overheid stelt aan sociaal veiligheidsbeleid en hoe u hieraan kan voldoen als Vreedzame School.
  • U weet in grote lijnen hoe Vreedzame Scholen preventief werken aan een veilig schoolklimaat en reageren op pestincidenten.

Wat u verder nog moet weten…
De meeste Vreedzame scholen hebben de map Werken aan sociale veiligheid op Vreedzame Scholen reeds aangeschaft. Daarom is deze niet inbegrepen bij de cursus. Wanneer de map nog niet in uw bezit is, kunt u deze vooraf aan de training bestellen via www.cedgroep.nl/webwinkel, zodat u deze kunt meenemen naar de cursus.

Reacties eerdere cursisten
​​​​‘Leerzaam! Het is heel helder geworden hoe wij ons veiligheidsplan kunnen aanpassen.’
‘Duidelijke informatie en praktische tips en tools waarmee we verder kunnen. Een prima geheel.’
‘Cursus sluit goed aan bij waar we als school staan.’ 

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
3 SBU
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2019-2020
Woensdag 10 juni 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Utrecht 

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Hélène Dongelmans
h.dongelmans@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599