sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Coaching voor intern begeleiders en coördinatoren po/so (S7312)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Intern begeleiders en (bouw)coördinatoren po/so
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Wilt u uw coachingsvaardigheden verder ontwikkelen en kennismaken met verschillende coachingsvormen? Dan is deze praktische en intensieve cursus echt een aanrader. Op de vijf trainingsdagen wisselen kennisoverdracht, praktische opdrachten en oefeningen elkaar af. U ontwikkelt een visie op coaching en gaat in uw eigen praktijk aan de slag.
U moet rekening houden met pittige opdrachten, leeswerk en verslaglegging. Aan het eind van de cursus checken we wat goed ging en wat niet, wat u wilt vasthouden, wilt loslaten of wilt verbeteren, aansluitend op uw visie op coachen. Tijdens de cursus vult u uw digitale portfolio in. In een eindpresentatie laat u zien welke competenties u tijdens de cursus heeft vergroot en welke plaats coaching op uw school gaat innemen.

Inhoud

 • theorie en achtergronden van het coachen
 • vaardigheden van de coach
 • gesprekstechnieken
 • mogelijkheden voor coachen bij u op school
 • GROW-model
 • oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • Veenman model
 • omgaan met weerstand
 • eindopdracht

Resultaat

 • U heeft kennis opgedaan over gesprekstechnieken (LSD, ik-boodschap, afstemmen, eigenaarschap) en kunt deze toepassen.
 • U kunt het GROW- en Veenman-model toepassen.
 • U heeft kennis over oplossingsgericht coachen en hiermee geoefend.
 • U heeft kennis over omgaan met weerstand en hiermee geoefend.
 • U heeft uw visie op coaching ontwikkeld/aangescherpt.
 • U heeft een digitaal portfolio gemaakt.
 • U heeft een individuele eindpresentatie verzorgd, waarin u de competenties toont die u tijdens deze cursus ontwikkelde.

Wat u verder nog moet weten...

 • De cursus bestaat uit vijf hele dagen en een telefonische intake.
 • Het niveau van de training is post-hbo: voor deelname is een afgeronde hbo-opleiding vereist.
 • Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

Reacties eerdere cursisten
‘Een fijne afwisseling van werkvormen, met een prettig hoog tempo.’
‘De uitleg was duidelijk en leuk. De afwisselende werkvormen waren een prettige manier om elkaar te leren kennen.’
‘Het was fijn om in een ontspannen sfeer te kunnen oefenen.’
‘Helder, concreet en praktijkgericht. Een mooie afwisseling tussen luisteren en zelf actief bezig zijn.’
‘Door de vele wisselingen in groepjes ontstond er veel interactie met mede-cursisten.'

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting
75 SBU

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020 
7 januari, 28 januari, 10 maart, *13 mei en 23 juni 2020
*de cursus is op de dinsdag gepland, met uitzondering van 13 mei; dit is een woensdag
Telefonische intake: 10 december 2019

Tijd
09.30 - 16.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 1.955,- per deelnemer, inclusief lunch, boeken Coaching in het primair onderwijs , Omgaan met weerstand en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Hanneke van Keeken
h.vankeeken@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599