sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Management

Een goede start van een kind op het kinderdagverblijf en de basisschool heeft een positieve invloed op de rest van de opvangperiode en schoolloopbaan van een kind. Onze adviseurs hebben een ruime ervaring in het begeleiden van directies en management.   

 
 • Krachtig Organiseren

  Wil je het jaargroepensysteem doorbreken of met leerpleinen of units gaan werken? Gaan jullie een ikc opzetten? Bijvoorbeeld omdat je ervan overtuigd ...

  Lees meer

 • Excellent organiseren met krachtige kinderopvang

  De kwaliteit van je organisatie vergroten is in deze tijd een must!  Maar hoe kunnen organisaties nu echt handen en voeten geven aan hun ambitie ...

  Lees meer

 • IKC: werken aan een Krachtig Kindcentrum

  In een kindcentrum (KC of IKC) maken kinderen van nul tot twaalf jaar gebruik van een breed aanbod waarbij er geen grenzen zijn tussen onderwijs, (na ...

  Lees meer

 • Uw privacybeleid op orde?

  Bent u al AVG-bewust?  Vanaf 25 mei is de nieuwe privacy-wetgeving van kracht. Vanaf dat moment wordt er strenger op toegezien of de privacy va ...

  Lees meer

 • Intern Begeleider kov

  Steeds meer kinderopvangcentra hebben behoefte aan een efficiënte zorgstructuur, aandacht voor opvallende kinderen en begeleiding van de pedagog ...

  Lees meer

 • Startgroepen

  Een startgroep is een vorm van voorschoolse opvang waarbij peuters zich in een stimulerende omgeving spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De startgroep ...

  Lees meer

 • Taalniveau 3F

  Toetstrainingen voor Nederlands 3F/4F (Net) Niet geslaagd voor Taal 3F? Schrijf u in voor onze toetstrainingen! FF Taal Leren: op weg naar 2F/3F ...

  Lees meer

 • Vertrouwenspersonen

  Vertrouwenspersoon integriteit Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers (dus ook school ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599