sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nulgroep en voorschool

In Rotterdam bestaan sinds enige tijd zogenaamde nulgroepen. Een nulgroep valt onder het voorschoolse aanbod en is gericht op het tegengaan van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Het project groep nul draagt bij aan een beter fundament voor kleuters die instromen in het basisonderwijs.

Groep nul heeft een aanbod van vijf dagdelen per week. De begeleiding in groep nul is in handen van een MBO- geschoolde medewerker en een HBO- geschoolde medewerker van de basisschool. De basisschool en de nulgroep werken intensief samen aan een doorgaande leerlijn. De continuïteit van de VVE–methode is hiermee gewaarborgd en de ondersteuning en zorg die op de basisschool geboden wordt, kan ook in groep nul worden geboden. Ouders worden actief betrokken bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun peuter. Peuters leren spelenderwijs de taal, rekenen en sociale vaardigheden. Het programma sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoefte van uw kind en biedt hem of haar een passende uitdaging.

Meer informatie?
Werkt u net in een nulgroep en wilt u meer weten over het werken met peuters? Met behulp van de ontwikkellijnen van onze website bieden wij modules aan over bijvoorbeeld de ontwikkeling, spelend leren, samenwerken en werken met ouders. Neem contact op Karin van der Meulen, k.vandermeulen@cedgroep.nl

Direct contact

Karin van der Meulen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599