sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ontwikkellijnen

De CED-Groep biedt ontwikkellijnen voor zowel de nulgroep (startgroep) als de voorschoolse periode (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ze helpen u om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en te volgen. De lijnen zijn gebaseerd op de doelen van het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluiten aan op de leerlijnen voor het basisonderwijs van de CED-Groep. Ze geven u daarmee ook informatie over de vorderingen van de kinderen op de doelen die behaald moeten zijn om een goede start in groep 1 te kunnen maken.

Downloaden
De ontwikkellijnen zijn te downloaden op www.leerlijnen.cedgroep.nl.

Peuterstappen
Peuterstappen is een praktisch boek voor pedagogisch medewerkers. Het boek laat zien hoe u als leerkracht of pedagogische medewerker kinderen doelgericht de stappen laat nemen op weg naar groep 1.
Peuterstappen is te koop via www.cedgroep.nl/webwinkel.

Meer informatie
Neem contact op met Tanja Gerritsen, t.gerritsen@cedgroep.nl

Direct contact

Tanja Gerritsen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599