sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

VVE monitor

Opdrachtgever: diverse gemeentes

De CED-Groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van VVE-monitors voor gemeentes.
In een VVE-monitorrapport krijgen gemeenten antwoord op hun beleidsvragen rondom voor- en vroegschoolse educatie. Het gaat hierbij om vragen als 'Is er voldoende VVE-aanbod in de gemeente?' en 'Worden er genoeg kinderen uit de VVE-doelgroep bereikt?'. Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen gemeenten en schoolbesturen beleid uitzetten om het doelgroepbereik, de kwaliteit en de professionaliteit binnen de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen te verhogen. Ook vervult een monitorrapport een belangrijke bron van input voor de Inspectie.
De CED-Groep inventariseert bij de gemeente aan welke informatie behoefte is. Ook is het mogelijk om toetsresultaten of observatiegegevens van de kinderen bij de monitor te betrekken. Voor de monitor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens om de instellingen te ontlasten.

Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl
Artikel 'VVE-monitor geeft inzicht in resultaten', KlasseApart 2014 (pdf)
Factsheet VVE-monitor (pdf)

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599