sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

SCOL

De Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) is een  genormeerd digitaal leerlingsysteem voor sociale competenties.

Opbrengstgericht en datagestuurd werken
We ontwikkelden de SCOL om scholen een instrument in handen te geven waarmee zij hun onderwijs richting kunnen geven en waarmee zij de opbrengsten van hun onderwijs inzichtelijk kunnen maken. De SCOL is dan ook een belangrijk hulpmiddel bij het opbrengstgericht en datagestuurd werken in de school. Scholen kunnen met de SCOL signaleren of leerlingen extra onderwijs nodig hebben en het onderwijs goed op de leerlingen afstemmen.

Positief geadviseerd
De SCOL voor het primair onderwijs kreeg een positief advies van de COTAN (Commissie Test Aangelegenheden Nederland). In het rapport ‘Analyse en waarderingen van opbrengsten’ van de Inspectie van het Onderwijs (oktober 2009) wordt de SCOL genoemd als één van de drie (inmiddels 4 à 5) meetinstrumenten voor sociale competentie om de leeropbrengsten in kaart te brengen.

Acht gedragscategorieën
Acht gedragscategorieën spelen in de SOL een rol:

Ervaringen delen
Aardig doen
Samen spelen en werken
Een taak uitvoeren
Jezelf presenteren
Een keuze maken
Opkomen voor jezelf
Omgaan met ruzie

Deze voor de SOL ontwikkelde categorieën zijn overgenomen door verschillende lesmethoden voor sociale competentie. Een van de bekendste methoden is Kinderen en… hun sociale talenten.

Vanaf 2018: Sociale veiligheid
In 2018 is er een nieuwe versie van de SCOL verschenen. Deze is aangepast naar aanleiding van de wet Sociale Veiligheid op school die elke school verplicht te laten zien dat zij zorgdraagt voor de sociale veiligheid op school.

Direct contact

Marjon ten Heggeler

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599