Lastige onderwerpen d0569eb8

Hoe bespreek je de situatie in Oekraïne en Rusland in de klas?

Steeds weer komt de school in het vizier, als de plek waar ingrijpende onderwerpen in de wereld besproken moeten worden. Hoe praten we met kinderen over spanningen in onze democratische rechtstaat en bieden we hen tegelijk ook veiligheid en hoop?

De erkenning groeit, dat dergelijke gesprekken voeren lastig is. Waarom en hoe zijn vragen waar alle leerkrachten mee worstelen. Belangrijk hierbij is de steun vanuit team en bestuur.

Het programma Vreedzaam helpt een klimaat te creëren om gevoelige onderwerpen te bespreken. De samenwerking die Vreedzaam heeft met diverse wetenschappers, heeft ertoe geleid dat we een zeer informatieve lesbrief over de oorlog in Oekraïne kunnen delen. De lesbrief bevat achtergrondinformatie voor leerkrachten. De lessuggesties zijn vooral gericht op het VO, maar zijn ook aan te passen voor leerlingen in de bovenbouw van het PO.

Lesbrief: Hoe maak je de oorlog in Oekraïne bespreekbaar in de klas

x