Nieuwbegrip obs bloemhof lkr en kk

‘Onze leerlingen maken juist fikse vorderingen met lezen’

Ze hebben bijna de hoogste schoolweging. Desondanks stromen alle leerlingen van OBS Bloemhof en OBS Pantarijn bij de doorstroomtoets uit op minimaal 1F-niveau. Waar de leesresultaten landelijk kelderen, maken de leerlingen op deze scholen fikse vorderingen. Hoe kan dat? We praten met directeur Souad Chouaibi, intern begeleider Jitske Boomsma en leerkracht groep 8 Sebastiaan Lockhorst.

Souad is directeur van twee scholen: OBS Bloemhof en OBS Pantarijn. Op locatie Bloemhof werd gewerkt met een andere leesmethode. ‘Gezien de fusie zijn we dit schooljaar ook op Bloemhof gestart met Nieuwsbegrip. Op Pantarijn werken we daar al een paar jaar met veel succes en plezier mee. Het team en de leerlingen van Bloemhof zijn sinds de invoering van Nieuwsbegrip ook enthousiast. We zien dit nu al terug in de resultaten.’ Dat Nieuwsbegrip er soms van langs krijgt in de media, vindt Souad heel onterecht. ‘Er wordt een onvolledig beeld geschetst.’

‘Er wordt een onvolledig beeld geschetst over Nieuwsbegrip in de media. Het gaat erom hoe je de methode gebruikt. Doe je dat niet op de juiste wijze, dan heb je natuurlijk minder effect.’

Souad Chouaibi, directeur OBS Bloemhof en OBS Pantarijn

Goed implementeren
Als voormalig leerkracht en leesspecialist weet Souad waar ze het over heeft. ‘Ik weet uit ervaring dat het niet alleen om de methode gaat, maar vooral om de manier waarop je de methode gebruikt. Als je maar 20% van de mogelijkheden benut, dan heb je natuurlijk minder effect. Daarom vind ik een goede implementatie van Nieuwsbegrip heel belangrijk. Het is een uitgebreide methode: begrijpend lezen, technisch lezen, fictielezen, andere tekstsoorten, woordenschat, nieuwsrekenen en schrijflessen. Als je er optimaal gebruik van wilt maken, dan is begeleiding essentieel. Wij hebben daar dan ook voor gekozen.’ Intern begeleider Jitske kan zich ook niet vinden in de kritiek van de media. ‘Er wordt gezegd dat het werken aan signaalwoorden saai is. Juist de leesstrategieën die per blok worden aangeboden zijn cruciaal voor de leerlingen. De leesstrategieën helpen bij het actief lezen, om de verbanden te zien en bijvoorbeeld om onduidelijkheden op te helderen. Als je Nederlandse woordenschat klein is en je hebt weinig kennis van de wereld, dan is het lastig om een tekst te begrijpen.'

Met thema's inspelen op intrinsieke motivatie
'We werken thematisch met het weekonderwerp,' vervolgt Jitske. 'Door ook zelf te zoeken naar informatie, bijvoorbeeld met Jeugdbieb, kunnen de leerlingen zich nog verder verdiepen in het onderwerp van de week. Deze manier van werken vergroot de woordenschat, kennis van de wereld én vergroot de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Nieuwsbegrip is een activerende methode. De mogelijkheden van verschillende tekstniveaus sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van alle leerlingen.’

‘Het is een heel activerende methode.’

Jitske Boomsma, intern begeleider OBS Bloemhof

‘Ze vinden het oprecht leuk’
Hoe was het voor leerkracht Sebastiaan om met Nieuwsbegrip aan de slag te gaan? ‘De kinderen zijn er inmiddels aan gewend. Begrijpend lezen blijft pittig voor ze, maar ze vinden het oprecht leuk. De afwisseling, de verschillende tekstsoorten en de actuele onderwerpen zorgen voor de hoge betrokkenheid van de leerlingen. Het onderwerp over het neergestorte vliegtuig in de jungle van Colombia bijvoorbeeld. Laatst hebben we een tekst behandeld over braille. Daar hadden veel kinderen nog nooit van gehoord. Sommige leerlingen oefenen thuis, omdat ze zo gemotiveerd zijn. Nieuwsbegrip is een fijne methode om mee te werken. Voor leerkrachten is leesonderwijs uitdagend om te geven. We hebben echt wel te maken met een andere tijd. Boeken zijn minder populair. Dus we besteden meer tijd en aandacht aan leesplezier en leesmotivatie.’

‘Leerlingen vinden de afwisseling, de verschillende tekstsoorten en de actuele onderwerpen leuk.’

Sebastiaan Lockhorst, leerkracht groep 8, OBS Bloemhof

Cursus Nieuwsbegrip Coördinator

Heb je het gevoel dat een goede implementatie van Nieuwsbegrip bij jou op school ook het verschil kan maken voor betere resultaten? Schrijf je dan snel in voor de cursus Coördinator Nieuws­begrip. De nieuwe rol van Coördinator Nieuwsbe­grip is in het leven geroepen om bij te dragen aan een optimaal gebruik van de methode in de school.

Gratis meedoen aan de cursus?

Ook in schooljaar 2024-2025 kunnen alle scholen met een licentie voor Nieuwsbegrip één teamlid kosteloos laten meedoen aan deze cursus van twee dagdelen. De cursus wordt op meerdere locaties in het land gegeven.
Meer weten of inschrijven
x