Bestuursleden EIS Goud Onderwijs

Vier onderwijsadviesbureaus werken met ons samen aan Goud Onderwijs

We weten inmiddels dat Goud Onderwijs, het onderwijsverbetertraject dat we hebben ontwikkeld, aantoonbaar zorgt voor grote kwaliteitsverbeteringen in het primair (speciaal) onderwijs. Om te zorgen dat zoveel mogelijk scholen het programma kunnen implementeren, hebben we per 2 april de krachten gebundeld met Cedin, Onderwijs Maak Je Samen, Het ABC en IJsselgroep.

Samen werken we aan beter georganiseerd en kerndoel-dekkend onderwijs in een positief leerklimaat.

Wat is Goud Onderwijs?
Voor wie het heeft gemist: de CED-Groep heeft, als officiƫle partner van de Amerikaanse succesformule Uncommon Schools, het Amerikaanse principe doorontwikkeld voor het Nederlandse onderwijs. Onder de naam Goud Onderwijs richt het zich op een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het Nederlandse onderwijs. Het doel: leerkrachten laten excelleren en alle leerlingen het maximale uit zichzelf laten halen.

Goud Onderwijs is een driejarig traject met intensieve begeleiding door een of meerdere adviseurs en specialisten. De drie pijlers zijn:

  • effectief organiseren
  • focus op leren
  • gedragscultuur

Welke resultaten hebben pilotscholen behaald?
Zes pilotscholen startten in het schooljaar 2020-2021 met Goud Onderwijs. De leerwinstanalyses zijn veelbelovend en geven vertrouwen in de kwaliteit van de interventie. Voor de effecten van Goud Onderwijs op de leerprestaties is gekeken naar de leerwinst bij de fundamentele vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Uit deze analyses blijkt dat Goud Onderwijs onder andere een positief effect heeft op de leerprestaties van begrijpend lezen en rekenen.

De leerlingen zijn (veel) meer gegroeid dan je normaal zou verwachten. Bij alle scholen is het leerklimaat positiever en het werkplezier toegenomen.

Samen meer scholen begeleiden
De implementatie van Goud Onderwijs vraagt veel van scholen. Daarom werken scholen intensief en langdurig samen met een onderwijsadviesbureau. Als adviseurs niet zo ver hoeven te reizen, zorgt dat voor meer capaciteit om scholen te kunnen ondersteunen. Daarom hebben we adviseurs van Cedin, Onderwijs Maak Je Samen, Het ABC en IJsselgroep opgeleid om het Goud-concept ook in hun regio te kunnen invoeren. Met vijf bureaus kunnen we veel meer scholen begeleiden en maken we een grote impact op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

21 mei: gratis online informatiebijeenkomst
Op 21 mei 2024 organiseren de vijf onderwijsadviesbureaus samen een online informatiebijeenkomst, waarin programmaleider Goud Onderwijs Edwin Vugts je meeneemt in de aanpak. Ook hoor je de praktijkervaringen van een schoolleider die al drie jaar met Goud Onderwijs werkt.

Wil je op de hoogte gehouden worden over deze bijeenkomst? Laat dan je gegevens achter.

Ontdek Goud Onderwijs

Gratis online bijeenkomst 21 mei, 19.30-20.30
Aanmelden
x