TB 999 387

Burgerschapsvorming

  • Hoe kunnen we ons burgerschapsonderwijs inrichten?
  • Hoe zorgen we dat iedereen met een fijn gevoel naar school gaat?

Je leerlingen groeien op in een democratische samenleving. Dat geldt ook voor de schoolomgeving. Deze is te vergelijken met een mini-samenleving waar je leerlingen oefenen met vaardigheden die zij nu en in de toekomst hard nodig hebben. Ze leren hun mening geven, samen beslissingen nemen en conflicten oplossen. Hierdoor voelen zij zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de samenleving en staan ze open voor de verschillen tussen mensen. Maar hoe kun je dit als school realiseren? Hoe creëer je die schoolomgeving waar kinderen zich vrij en veilig ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers?

Samen kijken we wat het beste bij jullie past om het burgerschapsonderwijs doelgericht en samenhangend vorm te geven. De adviseurs van de CED-Groep hebben veelal zelf meegewerkt aan ontwikkeling van leer- en hulpmiddelen op dit gebied.

LD 164

Contact

Wil je het burgerschapsonderwijs versterken? Neem contact op met Karin Snoodijk voor een gesprek over je wensen, waarbij de veiligheid in het basisklimaat wat ons betreft het vertrekpunt is.

x