VOLWASSENEN 111

Goed leiderschap

  • Hoe versterken we leiderschap vanuit gedeelde visie?
  • Hoe geven wij professioneel leiding bij veranderingsprocessen?
  • Hoe voeren we feedbackgesprekken met impact?

Met onderwijskundig leiderschap, stuur je maximaal op onderwijskwaliteit en haal je het beste uit je team en je leerlingen. Wij begeleiden je bij leiderschap gericht op school- en individueel niveau.

Leiderschap op schoolniveau

De kracht van leidinggeven in het voortgezet onderwijs zit hem voor een groot deel in gezamenlijkheid. Als schoolleiding word je sterker als je gezamenlijk professionaliseert en met elkaar gesprekken voert over sterk onderwijskundig leiderschap, over sturen op onderwijskwaliteit, over verandermanagement en weerstand. Zo kom je tot een gedeelde visie op leiderschap, op de stappen die hierin gezet moeten worden en op het uitoefenen daarvan in de praktijk. Wij adviseren en begeleiden hierbij. Hoe we dat doen, hangt af van jullie wensen en situatie. De aanpak bespreken we vooraf en is altijd maatwerk.

Thema’s en onderwerpen die mogelijk deels of helemaal aan bod komen:

  • Reflectie op rolopvatting en rolvastheid – wat is onze visie op leiderschap en welke rol heeft iedereen daarin?
  • Situationeel leidinggeven – hoe kunnen we flexibel switchen tussen leiderschapsstijlen om impact te vergroten?
  • Verandermanagement en weerstanden – op welke manier geven we effectief leiding bij veranderingen?
  • Steunen en sturen op onderwijskwaliteit – wat is de juiste balans tussen ‘pressure’ en ‘support’ voor ons docententeam?

Leiderschap op individueel niveau

Managers hebben ook op individueel niveau kennis en vaardigheden nodig om bijvoorbeeld constructieve feedbackgesprekken te kunnen voeren en om te kunnen omgaan met weerstand bij veranderprocessen. Ze moeten bekend zijn met leiderschapsstijlen en de juiste balans kunnen vinden tussen pressure en support van medewerkers. Wij begeleiden leidinggevenden 1-op-1 bij het ontwikkelen van deze kennis en vaardigheden. Op basis van een intakegesprek bepalen we in overleg de doelen, ambities en omvang van de samenwerking.

Logo in rondje

Begeleiding nodig of meer weten?

Wil je onder begeleiding van onze experts toewerken naar succesvol leiderschap met impact? Of wil je weten wat we voor jou en je team kunnen betekenen? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x