TB 939

Determinatie

  • Wat is de oorzaak van een tegenvallend bovenbouwsucces?
  • Hoe determineren we leerlingen naar een kansrijk profiel in de bovenbouw?
  • Maakt onze school wel gebruik van alle beschikbare data om te determineren en hoe duiden we die?

Determinatie: keuzes voor kansen

Je gunt iedere leerling een passende plek in het onderwijs, met de beste perspectieven. Hoe dit er concreet uit moet zien is soms een complexe vraag. Het beantwoorden ervan is dan ook een doorlopend proces. Wat zeggen de toetsen, en wat zijn de ervaringen van de onderwijsprofessionals met de leerling? Herkennen de opvoeders zich hierin, en wat vinden zij ervan? Wat wil de leerling zelf, en is dat realistisch? Deze vraagstukken zijn actueler dan ooit. De keuzes die worden gemaakt zijn van grote invloed op de toekomst en de kans op succes van je leerling. Het vraagt dan ook om continue reflectie op eerdere besluiten én om gedegen duiding van de beschikbare data. Dan zijn niet alleen de cijfers van een jaar belangrijk. Voor een goede determinatie is een doorlopend cijferbeeld van een leerling, gekoppeld aan het volgsysteem, heel waardevol.

“Wat zeggen de cijfers ons, maar ook: wat is sociaal, emotioneel, pedagogisch de beste route?"

Toetsbeleid en data duiden

Scholen tasten soms in het duister als het gaat om de reden van onverwachte afstroom. In onze begeleidingstrajecten over determinatie ligt de focus op alles wat samenhangt met het toetsen en beoordelen. Het gaat om het toetsen van kennis, in combinatie met het beoordelen van de ontwikkeling van vaardigheden en de persoonlijke kwaliteiten van de leerling. Een goede duiding van al deze data kan een verklaring geven voor de prangende vragen over uitstroom. Ligt het bijvoorbeeld aan de profielkeuze, zijn er risicoleerlingen onterecht overgegaan, of heeft het te maken met bepaalde vakken? We onderzoeken het graag met je en staan klaar met begeleiding op maat.

Waarom kiezen voor begeleiding?

check

Deskundige sparringpartner

check

Expert in duiden van data

check

Begeleiding op maat bij herijking of verbetertraject

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je ook graag je determinatieproces op je school onder de loep nemen? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x