L 7419

Buitenschoolse opvang (BSO)

Als organisatie voor tussen- en buitenschoolse opvang speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld op gedragsmatig, sociaal-emotioneel, cognitief of creatief gebied. Dat vraagt om een heldere visie van het team en om competente medewerkers. De CED-Groep ondersteunt al ruim dertig jaar organisaties die tussen- en buitenschoolse opvang aanbieden. We verzorgen onder meer cursussen en (team)trainingen voor pedagogisch medewerkers en leidinggevenden en coaching op de werkvloer. Maar ook een programma als De Vreedzame kinderopvang, waarmee je werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap, komt uit onze koker. Met de CED-Groep bouw je aan een sterke organisatie, die het beste uit kinderen en medewerkers haalt. Samen met partners zoals de basisschool en ouders.

Advies en begeleiding