TB 635

Kwaliteitszorg op school

  • Hoe sturen we goed op de onderwijskwaliteit?
  • Hoe bereiden we ons goed voor op het inspectiebezoek?
  • Hoe houden we grip op het effectief uitvoeren van ons schoolplan?

Inzicht in de onderwijskwaliteit

Als schoolleider wil je in control zijn. Je wilt zicht hebben op de resultaten die bereikt worden en de koppeling maken met het handelen van de docent in de klas. Bijvoorbeeld op didactisch en/of pedagogisch handelen en opbrengstgericht werken. De onderwijskundige ontwikkelingen en acties die nodig zijn, wil je planmatig inzetten. Maar hoe pak je dat het beste aan? Welke onderwijskundige thema’s moeten prioriteit krijgen in de verdere kwaliteitsontwikkeling van je school?

Kwaliteitszorg versterken

Samen met jou tillen we de kwaliteitszorg op jullie school naar een hoger plan. Startpunt is een objectieve, cijfermatige analyse, veelal aangevuld met lesbezoeken. Zo krijgen we een compleet en goed beeld van de onderwijskwaliteit en wordt helder waar de ruimte voor verbetering zit. Deze analyse is ook uitstekend bruikbaar als voorbereiding op het inspectiebezoek.

Het resultaat? Een duurzame verbetering van de schoolkwaliteit!

Logo in rondje

Wil je meer inzicht in de kwaliteitszorg?

Wil je sturen op goede kwaliteitszorg en er goed zicht op hebben? Of wil je weten wat we voor je kunnen betekenen op dat gebied? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x