IKCA DANS 391

Leerlingvolgsystemen

  • Welke leerlingvolgsysteem past bij onze school?
  • Hoe zorgen we in onze observaties voor een doorgaande lijn met de kinderopvang?

Er zijn veel goede leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld KIJK!, het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM), HOREB of Pravoo. De verschillende tussen deze systemen zijn best groot en daarom kan het lastig zijn om een goede keuze te maken. De CED-Groep helpt je graag om te bepalen welk systeem het beste aansluit bij de wensen en behoeften van jouw school past. Samen bespreken we de voor- en nadelen van de verschillende opties zodat er een overwogen keuze kan worden gemaakt.

Leerlingvolgsysteem invoeren
Ook de invoering van het leerlingvolgsysteem kunnen wij begeleiden. Een invoeringstraject is altijd maatwerk en bestaat vaak uit een combinatie van trainingen en begeleiding op de werkvloer. Om te zorgen voor een goede borging, kunnen we ook extra scholing en begeleiding verzorgen voor bijvoorbeeld de onderbouwcoördinator of intern begeleider.

Werken jullie samen met een kinderopvangorganisatie? Dan betrekken we zo mogelijk ook de pedagogisch medewerkers, zodat er een krachtige doorgaande lijn ontstaat.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je ondersteuning bij het kiezen of invoeren van een leerlingvolgsysteem? Neem contact op met Carla van Doornen.

x