TB 356

Leerstrategieën aanleren

  • Welke leerstrategieën hebben mijn leerlingen nodig?
  • Wat vertellen toetsresultaten mij over de leerstrategieën die leerlingen gebruiken?
  • Welke leerstrategieën moet ik extra aandacht geven bij het leren op afstand?

Sommige leerstrategieën zijn behulpzaam om leerstof uit je hoofd te leren; zij zijn een goede voorbereiding op echte leervragen. Andere leerstrategieën zijn juist weer meer geschikt als voorbereiding op toepassingsvragen of inzichtvragen.

Voor alle leerlingen is het belangrijk dat er aandacht is voor het aanleren van uiteenlopende leerstrategieën. In het bijzonder geldt het voor leerlingen die op zichzelf zijn aangewezen bij het verwerven van nieuwe kennis, het verwerken van de lesstof en de voorbereidingen op toetsen. Denk aan leerlingen die langere tijd afwezig zijn in verband met ziekte.

Onderwijs op afstand vergroot urgentie

In de periode waarin het onderwijs noodgedwongen op afstand plaatsvindt, denk aan de corona, heeft het onderwijs op afstand een vlucht genomen. Hierdoor is het nog duidelijker geworden hoe belangrijk het voor leerlingen is dat zij verschillende leerstrategieën kennen en kunnen toepassen.

Zicht op hiaten

Het is boeiend om te analyseren op welk type toetsvragen leerlingen vaak uitvallen. Als bijvoorbeeld blijkt dat veel leerlingen grote moeite hebben met toepassingsvragen kun je gericht aandacht besteden aan de leerstrategieën die daarbij behulpzaam.

Ondersteuning CED-Groep

Heb je het idee dat jouw leerlingen relevante leerstrategieën onvoldoende kennen en toepassen? Dan is er werk aan de winkel! We geven jou en je collega’s graag inzicht in de strategieën die kunt aanbieden, ook als het onderwijs op afstand plaatsvindt. We kunnen bijvoorbeeld een (online) trainingssessie organiseren, waarin je leert welke strategieën er zijn en hoe je deze goed kunt inzetten bij je eigen vak. In een vervolgsessie kunnen we jullie ervaringen bespreken en zo nodig de puntjes op de i zetten.

Logo in rondje

Wil je meer weten over het aanleren van leerstrategieën?

Neem contact op met Karin Snoodijk

x